Comparteix:

Bases

23è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia

Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el patrocini de RESA - Residencias Universitarias i la col·laboració d'UPCnet, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, l'Institut de Sostenibilitat de la UPC, l'Exploratori dels Recursos de la Natura, Ciencia en Acción, l'Obra Social "la Caixa" i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès convoca el 23è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia. El Premi té com a objectiu potenciar l'interès de l'alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior per les àrees d'expertesa i coneixement de la UPC i premiar la incorporació les dimensió sostenibilista que es realitza en aquest àmbit des de les aules de secundària. El Premi vol així fomentar el valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels projectes de recerca elaborats per l'alumnat de secundària, atesa la sostenibilització curricular present a totes les titulacions que imparteix la UPC.


La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria vol compartir aquests valors i fomentar l'interès de l'alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l'edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l'eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l'aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia.

Participants

Aquesta convocatòria s'adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs acadèmic 2022-2023. Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l'arquitectura, l'enginyeria, les ciències o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials, en la seva concepció i desenvolupament.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat en els àmbits de l'Arquitectura, l'Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant el curs acadèmic 2022-2023 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s'hi hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb una targeta regal per valor de 100€ en un establiment per a l'adquisició de productes culturals i/o tecnològics i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de batxillerat en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzats durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt (aquest premi estarà condicionat per les directrius marcades per les autoritats sanitàries en relació amb les mesures preses per la situació sanitària del moment).

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l'any acadèmic 2022-2023 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hi hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb una targeta regal per valor de 100€ en un establiment per a l’adquisició de productes culturals i/o tecnològics 
 i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de CFGS en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzats durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt (aquest premi estarà condicionat per les directrius marcades per les autoritats sanitàries en relació amb les mesures preses per la situació sanitària del moment).

Premi al treball finalista
Està dotat amb una tauleta i un lot de productes d'UPC Shop.
La tutoria del treball rebrà un lot de productes d'UPC Shop i el centre d'ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.

Ciencia en Acción seleccionarà un dels treballs per participar en la final del concurs internacional Ciencia en Acción i atorgarà una bossa de viatge per a una persona per ajudar a cobrir les despeses (viatge i allotjament) per assistir a la final, ja sigui en format presencial o bé virtual (aquest premi està condicionat per les directrius marcades per les autoritats sanitàries per la pandèmia de la COVID-10).

La concessió de tots aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC el curs acadèmic 2022-2023.

Els premis s'atorguen als treballs, no als autors o autores.

Jurat

La selecció dels millors treballs la realitza un jurat format pels membres següents:

 • La vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a presidenta.
 • Una persona en representació de RESA Residencias Universitarias.
 • Una persona en representació d'UPCnet.
 • Una persona en representació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.
 • Una persona en representació de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC.
 • Una persona en representació de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
 • Una persona en representació de Ciencia en Acción.
 • Una persona en representació del professorat de batxillerat.
 • Una persona en representació del professorat de CFGS.
 • Un alumne o alumna que hagi guanyat l'edició anterior del Premi.
 • Una persona en representació del Servei de Comunicació de la UPC, que actuarà com a secretària.


El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de juliol de 2022. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir accèssits.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d'acord amb els criteris següents:

 • L'adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 • L'originalitat.
 • La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 • La dificultat de realització del projecte.
 • El caràcter interdisciplinari del projecte.
 • La presentació.
 • La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 • La consideració i avaluació de l'impacte social, la dimensió ètica i l'impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 • La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 • La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del projecte.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció i, posteriorment realitzar el lliurament del treball. Els formularis de preinscripció estaran disponibles fin les 10 h. del darrer dia de presentació dels treballs.


Lliurament dels treballs:

S'estableix un sistema d'enviament telemàtic dels treballs que es presentin al 23è Premi UPC.

Les persones que hagin preinscrit el seu treball i el vulguin lliurar caldrà que enviïn un correu electrònic a pla.promocio@upc.edu, en què hauran d'especificar el nom i cognoms de l'autor o autora, el nom del treball, el número de registre i l'adreça electrònica i telèfon de contacte.

Un cop hàgim rebut aquesta informació, rebràs un correu electrònic amb les instruccions per enviar el treball mitjançant l’aplicació de la xarxa universitària RedIRis i finalitzar la inscripció a la convocatòria. Un cop hagis rebut les indicacions, hauràs d’enviar el document d’inscripció, el teu treball en format PDF i, si és el cas, els possibles documents i arxius complementaris que hi vulguis afegir (vídeos, presentacions, annexos, fotografies, etc.).

A través de la xarxa RedIris, s'haurà de de lliurar la documentació següent:

 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. El treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l'autor o autors i el títol del treball. Si s'utilitza una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
  Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digital.
Els treballs s'han de presentar en català, castellà o anglès.
Avís important: no s’acceptaran els treballs enviats directament mitjançant el correu electrònic, únicament els que hagis enviat mitjançant l’aplicació de la xarxa universitària RedIRIS.

Termini de presentació

Els treballs procedents d'alumnat de batxillerat s'han de lliurar com a màxim el 14 d'abril de 2022 a les 11 h i els treballs procedents d'alumnat de cicles formatius de grau superior s'han de lliurar com a màxim el 20 de maig de 2022 a les 11 h. Un cop finalitzin aquests terminis no s'acceptarà cap treball.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Així mateix, autoritzen la Universitat Politècnica de Catalunya a cedir les dades personals a RESA. Residencias Universitarias i Ciencia en Acción per a la comunicació i gestió dels premis atorgats per aquestes entitats, i per a la comunicació pública d'aquests en les seves plataformes de comunicació.


La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació de la UPC.