Vés al contingut (premeu Retorn)

Com hi puc participar?

El Premi s'adreça a l'alumnat de secundària d'arreu de Catalunya que vulgui iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs 2020-2021 i que provingui de:

  • batxillerat i
  • cicles formatius de grau superior que tinguin accés als estudis que s'imparteixen a la UPC

Cal tenir en compte que els treballs que es presentin han de tractar temes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, l'enginyeria, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics o socials, en la seva concepció i desenvolupament.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció corresponent:

Els formularis d'inscripció estaran oberts fins a les 13:00h de l'últim dia de termini per a presentar els treballs:

  • El 17 d'abril de 2020 per als treballs procedents d'alumnat de batxillerat.
  • El 22 de maig de 2020 per als treballs procedents d'alumnat de cicles formatius de grau superior.

En el formulari s'emplenaran les dades del/s autor/s del treball, les dades del tutor i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s’ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels registres públics de la UPC Obre en finestra nova (consulta horaris) la documentació següent:

  1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
  2. Un CD, DVD o memòria USB amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el títol del treball. Si s'utilitza una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
    No es poden enviar maquetes. Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digital en el mateix CD, DVD o USB en què s'entregui el treball.
    No s'ha d'entregar el treball imprès.
Aquesta documentació (formulari d'inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb justificant de recepció a l'adreça següent:

Premi Secundària
Servei de Comunicació
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici Vèrtex, 2a planta, despatx 204
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

En el cas dels treballs lliurats a través de correu postal es tindrà en compte la data de matasegells, que haurà d'estar dins les dates establertes com a termini.

Els treballs s’han de presentar en català, castellà o anglès.