Comparteix:

Stanford-Elsevier: Recercaires més citats del món

Recercaires de la Universitat d’Stanford, amb la col·laboració d’Elsevier-Scopus, publiquen anualment des del 2019 un estudi sobre els autors més citats del món a partir de les seves publicacions a la base de dades Scopus. 

Entre altra informació, l'estudi facilita dues grans taules, on posiciona els 100 mil autors més citats del món per camp i, des del 2020, inclou també aquells que, tot i no posicionar-se en aquest primer grup, sí que ho fa entre els 2% més citat en la seva principal disciplina.

De les dues taules, la primera té en compte la carrera professional dels recercaires, i inclou els resultats agregats des de l'any 1996 fins a l'anterior al de l'edició. La segona se centra únicament en el darrer any de la sèrie, i podria anticipar escenaris futurs, si es mantenen les tendències. Una i altra taula contenen al voltant de 200.000 registres cadascuna. 

Per a classificar-los, els autors consideren els resultats d'un indicador compost, que anomenen c-score, i que calculen a partir de sis indicadors bibliomètrics: Cites totals; Índex h de Hirsch; Índex hm de Schreiber ajustat per coautoria; nombre de cites a articles com a autor únic; nombre de cites a articles com a únic o primer autor; i nombre de cites a articles com a únic, primer o darrer autor.

El número de camps i disciplines en què es classifiquen les publicacions ha anat augmentant, arribant a 22 camps i 174 disciplines en la darrera edició. Per a cada investigador, es proporciona informació referida al seu principal camp i a les dues disciplines en què ha publicat la major part de la seva obra. 

No es recomanable comparar dades entre edicions que han patit un canvi metodològic important, com va ser el cas dels canvis, per exemple, entre la primera i la segona edició.  

Els autors comparteixen la informació en Creative Commons, facilitant que les dades s'utilitzin i explotin lliurement, sempre que se'n citi la font.

 

Publicacions vinculades

Ioannidis, John P.A. (2023), October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Elsevier Data Repository, V6, Recuperat de: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

Ioannidis, J.P.A. (3/11/2022) September 2022, data-update for “Updated science-wide autor databases of standardizaed citation indicators”.  Mendeley Data, v5. Recuperat de: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5

Ioannidis, J.P.A. (10/10/2022) September 2022, data-update for “Updaated science-wide autor databases of standardizaed citation indicators”.  Mendeley Data, v4. Recuperat de: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

Ioannidis, J.P.A, Baas, J., Boyack, K., (19/10/2021) August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data, V3. Recuperat de: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

Ioannidis J.P.A., Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol vol. 18 (10) Recuperat de:  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918

Ioannidis, J.P.A  Baas, J, Boyack, K., (8/10/2020) Data for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicadors" Recuperat de: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

Ioannidis J.P.A., Baas J, Klavans R, Boyack K.,(2019) A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. PLoS Biol vol. 17 (8) Recuperat de:  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384

Ioannidis, J. P.A.; Baas, J.; Klavans, R.; Boyack, K., (2019), “Supplementary data tables for "A standardized citation metrics author database annotated for scientific field" (PLoS Biology 2019)”, Mendeley Data, V1, Recuperat de: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/1#file-ad4249ac-f76f-4653-9e42-2dfebe5d9b01