Debat i difusió

Arran de la importància i interès que desperten els rànquings universitaris, són freqüents les celebracions d'esdeveniments (Jornades, Seminaris, Cursos, etc.) per difondre, reflexionar i debatre diferents aspectes relatius a les característiques, abast, influència i evolució dels rànquings.

La UPC té una actitud proactiva en aquest terreny, tant pel que fa a l'organització de Jornades i accions formatives en el sí de la institució, com a la participació o assistència en actes de diferent naturalesa vinculats a aquesta temàtica.

En aquest apartat es facilita una breu presentació dels esdeveniments que la UPC ha organitzat o en els que ha participat d'una manera o altra, al temps que es facilita l'accés als programes i a les ponències presentades sempre que els organitzadors n'hagin previst la difusió pública posterior.