Vés al contingut (premeu Retorn)

Informe de Transparència voluntària de les universitats espanyoles

Compromiso y Transparencia

La Fundación Compromiso y Transparencia elabora una sèrie d'informes anuals que analitzen la informació publicada en els webs de determinats tipus d'institucions, com ara les universitats estatals.

Per a l’any 2017 no van realitzar aquest exercici amb les universitats públiques, sinó que van revisar i actualitzar els indicadors analitzats fins aleshores sobre transparència i bon govern per a obtenir, amb l’ajut de les universitats, un nou conjunt d’ítems a valorar. A finals del 2019 s’ha publicat la primera edició que segueix el nou model, referida a l’exercici 2018.

L'avaluació de la transparència voluntària i rendició de comptes al web de les universitats té en compte, d’acord amb els propis editors, “l'esforç per difondre i publicar informació rellevant de l'organització fent-la visible i accessible a tots els grups d’interès, de manera íntegra i actualitzada” seguint quatre criteris bàsics: la visibilitat, l'accessibilitat, la vigència o actualització de les dades i la integralitat, entesa aquesta com que la informació sigui completa i exhaustiva.

Així, els editors avaluen el compliment d'aquests criteris en una llista d’indicadors agrupats en deu àrees: Pla estratègic, Personal, Polítiques i govern, Consell social –supervisió i rendiment de comptes, només per a les universitats públiques- Entitats dependents, Oferta i demanda acadèmica, PDI, Estudiants, Informació econòmica i, finalment, Resultats.