Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Altres rànquings d'interès / Examen de Transparència de les Universitats

Informe de Transparència voluntària de les universitats espanyoles

Haz Fundación

Haz Fundación, que fins octubre 2021 s'anomenava Fundación Compromiso y Transparencia, elabora una sèrie d'informes que analitzen la informació publicada en els webs de determinats tipus d'institucions, com ara les universitats estatals.

L’any 2017 no es va realitzar aquest exercici amb les universitats públiques, sinó que es van revisar i actualitzar els indicadors analitzats fins aleshores sobre transparència i bon govern, obtenint a partir d'aquest procés de reflexió un nou conjunt d’ítems a valorar. A finals del 2019 es va publicar la primera edició del rànquing que seguia el nou model, referida a l’any 2018, seguida un any més tard per l'Informe 2019, publicat a finals del 2020. El mateix exercici de reflexió es va realitzar l'any 2021, ometent-se l'Informe 2020.

D'acord amb la informació facilitada pels editors, el nou model, que publicarà els seus resultats a finals del 2022 i utilitzarà els mateixos indicadors que pel darrer Informe (2019), suprimeix la publicació dels rànquings de transparència amb informació desagregada per universitats, i incorpora l'atorgament de segells de transparència a les institucions que contractin aquest servei d'avaluació i reuneixin els requisits establerts. Estan previstos tres nivells diferents de transparència: t***, per a aquelles institucions que compleixin més del 90% dels indicadors; t**, per a les que assoleixin entre el 80 i el 90% dels indicadors i, finalment, t* per a les compleixin entre el 70 i el 80%.

Sigui quin sigui el cas, l'avaluació de la transparència voluntària i la rendició de comptes al web de les universitats considera, d’acord amb aquests avaluadors, “l'esforç per difondre i publicar informació rellevant de l'organització fent-la visible i accessible a tots els grups d’interès, de manera íntegra i actualitzada”. Per fer-ho, es segueixen fins a quatre criteris bàsics: la visibilitat, l'accessibilitat, la vigència o actualització de les dades, i la integralitat, entesa aquesta com que la informació sigui completa i exhaustiva.

Els editors avaluen el compliment d'aquests criteris en una llista d’indicadors agrupats en deu àrees: Pla estratègic, Personal, Polítiques i Govern, Consell Social –supervisió i rendiment de comptes, només per a les universitats públiques- , Entitats dependents, Oferta i Demanda, PDI, Estudiants, Informació Econòmica i, finalment, Resultats.