Comparteix:

S'ha publicat la segona edició de 2016 del Ranking Web of Universities

26/08/2016

La UPC lidera l'àmbit estatal a la segona edició del Ranking Web of Universities 2016

El Ranking Web of Universities és elaborat pel Laboratori de Cibermetria del CSIC, els mateixos editors del rànquing Web of Repositories.

Posiciona més de dotze mil universitats de tot el món en funció d’una sèrie d’indicadors vinculats al volum i qualitat de les seves pàgines web, si bé també té en compte altres elements, com ara les publicacions acadèmiques altament citades a Scopus o els perfils més citats a Google Scholar Citations.

Es pot consultar la informació completa seguint aquest enllaç.