Comparteix:

S'ha publicat l'edició 2024 del Ranking CYD

La UPC continua liderant l'àmbit de Transferència del Coneixement a nivell estatal, i es col·loca en el tercer grup d'universitats amb millors resultats en Contribució al Desenvolupament Territorial, i en el quart en Orientació Internacional

La Fundación CYD elabora un conjunt de classificacions a partir de l'anàlisi d'una bateria d'indicadors agrupats en sis grans àrees: Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència del Coneixement, Orientació Internacional,  Contribució al Desenvolupament Territorial i, en el cas de les llistes per àmbits, també Inserció Laboral.

Per a cada indicador, el rànquing posiciona les institucions en tres grups de rendiment relatiu: alt, mig i baix.

A l'edició 2024 la UPC ha actualitzat les dades del nivell global d'institució.

En aquesta llista, les dimensions en què la UPC obté millors resultats són Transferència del Coneixement, Contribució al Desenvolupament Territorial, i Orientació Internacional, mantenint-se en el primer cas com la universitat líder de l'estat.

Es pot consultar directament el web del ranking seguint aquest enllaç.

Es pot obtenir informació específica sobre els resultats obtinguts per la UPC, en aquesta i anteriors edicions, a través d'aquest altre enllaç.