Comparteix:

S'ha incorporat a l'Observatori de Rànquings la primera edició del CWTS Leiden Ranking Open Edition

29/04/2024

La UPC destaca entre les 10 millors universitats del món i lidera el panorama estatal, en diverses llistes d'aquest nou rànquing

El Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universitat de Leiden, en col·laboració amb la Curtin Open Knowledge Initiative (COKI), Sesame Open Science, i OurResearch, ha llançat la primera edició de Leiden Ranking Open Edition, basant-se en dades en obert i reproduïbles. 

Aquest nou sistema és una experiència pilot que vol comprovar el nivell de qualitat i cobertura de portals com OpenAlex a l’hora de realitzar aquest tipus d’anàlisis. 

El Leiden Ranking Open Edition facilita resultats tant a nivell global com desagregats per camps: Ciències de la Salut i Biomèdiques; Ciències de la Vida i de la Terra; Matemàtiques i Ciències de la Computació; Enginyeria i Ciències Físiques; i Ciències Socials i Humanitats. Per fer-ho avalua una bateria d’indicadors vinculats a la producció científica, que s'agrupen en tres grans àmbits: Impacte científic, Col·laboració, i Open Access. 

A l'edició 2023, publicada el mes de gener de 2024, entre altres posicions mundials destacades, la UPC es col·loca entre les 10  millors universitats del món, en el lloc 7è, en percentatge de publicacions en accés obert per la via verda, i en el 3r., en el camp de Matemàtiques i Ciències de la Computació, per al mateix indicador. La institució es col·loca també entre les 50  millors del món en altres tretze llistes, i lidera el panorama estatal en vint classificacions.

Podeu consultar el conjunt de resultats obtinguts per la UPC seguint aquest enllaç.