Comparteix:

Procés d'acreditació de les titulacions

Abans dels sis anys (o vuit anys en el cas de graus de 300 o 360 ECTS) a comptar des de la seva implantació inicial (o darrera acreditació), les titulacions s’hauran de sotmetre al procés d’acreditació. A partir d’un informe d’avaluació elaborat pels responsables acadèmics de la titulació i una visita externa per part d’un Comitè d’Avaluació Externa nomenat per AQU Catalunya, s’emet un informe de valoració del funcionament del programa formatiu.

 

  • Periodicitat del procés: cada 6 anys (o vuit anys en el cas de graus de 300 o 360 ECTS)
  • Accés a l'eina de suport: SAT
  • Canal perquè hi feu arribar suggeriments i queixes: Demana GPAQ 
  • Adreça de contacte del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: info.sat@upc.edu