Comparteix:

Procés de modificació de les titulacions

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l’estructura o naturalesa i objectius de l’ensenyament:

Autoritzables: canvis que afecten a l’estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat que es tenen que fer efectius sol·licitant una nova verificació del títol i extingint el títol implantat.

  • Periodicitat del procés: Anual/Biennal