Vés al contingut (premeu Retorn)

Relació d'evidències del centre docent 250-ETSECCPB

Sou a: Inici / ACREDITACIÓ / Indicadors i evidències / 250 Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Relació d'evidències del centre docent 250-ETSECCPB

Informació d'interès: Trobareu linkades totes aquelles evidències facilitades des dels Serveis Generals. La resta d'evidències hauran de ser proveïdes des de la pròpia unitat acadèmica.

0. Presentació del centre docent

1. Qualitat del programa formatiu

2. Pertinència de la informació pública

 • Informació sobre la institució o la titulació
 • Informes de seguiment de titulació (IST)
 • Documentació lligada als processos del SGIQ sobre informació pública, recollida d’informació i rendició de comptes

3. Eficàcia del SGIQ de la titulació

4. Adequació del professorat al programa formatiu

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

 1. Grau en Enginyeria Civil
 2. Grau en Enginyeria de la Construcció
 3. Grau en Enginyeria Geològica
 4. Màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines
 5. Màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria
 6. Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

 • Documentació del SGIQ sobre els processos associats amb el desenvolupament dels programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiantat i la recollida i l'anàlisi dels resultats per a la millora d'aquests programes formatius -bàsicament el procés 3.3. i 6.1-
 • Resultats d'aprenentatge rellevants de les assignatures seleccionades: llista dels resultats d'aprenentatge de la titulació -perfil de formació- + rellevància en l'avaluació de l'assignatura de cada resultat d'aprenentatge
 • Activitats formatives en les assignatures seleccionades
 • Sistemes d'avaluació en les assignatures seleccionades: criteris, tipologia, ponderació
 • Qualificacions de les assignatures del centre
 • Llista dels TFG/TFM del curs acadèmic actual, amb tipologia i temàtica
 • Mostra de les proves avaluatives dels estudiants en el marc del TFG/TFM, les pràctiques externes i les altres assignatures seleccionades -s'ha de fer de manera que cobreixi l'espectre de qualificacions-
 • Fitxa d'indicadors de les titulacions:
 1. Grau en Enginyeria Civil
 2. Grau en Enginyeria de la Construcció
 3. Grau en Enginyeria Geològica
 4. Màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines
 5. Màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria
 6. Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Dimensió Addicional 1: Interacció Investigació-Formació

A. Programa formatiu per la recerca

 

 • Orientació del curriculum
 • Actualització dels continguts docents -relació amb temàtiques investigadores dels grups de recerca-
 • Participació col·laboració dels estudiants en la recerca dels grups
 • Organització d'activitats extracurriculars relacionades amb la recerca
 • Accés i ús de les infraestructures de recerca en les titulacions
 • Fitxa d'indicadors del PDI del centre

B. Potencialitat, intensitat i qualitat de l'activitat investigadora

Dimensió Addicional 2: Internacionalització

A. Programa formatiu per la internacionalització

 • Estructura internacionalitzadora del programa (programes conjunts/Dobles titulacions)
 • Fitxa d'indicadors de la titulació: internacionalització
 • Convenis que afavoreixen la mobilitat internacional dels estudiants locals
 • Programa per a la professionalització mitjançant pràctiques internacionals
 • Avaluació de coneixements i competències amb exàmens que incorporen l'ús de terceres llengües
 • Reconeixements internacionals obtinguts
 • Sistema de selecció adequada d'estudiants locals i forans
 • Existència de convenis que afavoreixen la mobilitat d'estudiants internacionals
 • Sistema de valoració i reconeixement d'aprenentatges adquirits fora del programa
 • Mecanismes d'informació pública sobre la qualitat del programa especialment adreçat a grups d'interès internacionals
 • Sistemes de suport a la mobilitat internacional d'estudiants
 • Credencials específiques per a la finalització del programa o procés de mobilitat


B. Internacionalització del professorat

C. Resultats de la internacionalització

 • Fitxa d'indicadors de la titulació: internacionalització
 • Titulats que han realtizat pràctiques professionalitzadores en organismes, entitats o empreses d'altres països
 • Titulats que assoleixen diplomes conjunts internacionals o dobles titulacions amb universitats estrangeres
 • Sistema de seguiment de l'activitat internacional del programa a través d'indicadors
 • Mecanisme, basat en indicadors, per a conèixer la satisfacció dels estudiants i dels professors sobre tots aquells aspectes que internacionalitzen el programa
 • Tecnologies aplicades als processos d'ensenyament-aprenentatge que afavoreix la seva internacionalització (MOOCS, convenis per impartir determinades matèries,..)

Informació addicional requerida per al l'obtenció del label


1.1 Necessitats de les parts interessades (estudiants, indústria, associacions professionals, etc.)

 • Modes i períodes de relacions amb els stakeholders
 • Identificació de les necessitats de cada stakeholders

2.2 Docència el programa

 • Resultats de pràctiques externes (avaluació dels tutors)
 • Resultats de la mobilitat d'estudiants


3.3 Recursos financers


3.4 Partenariats

 • Industrials, de recerca i de cooperació educativa -especialment els vinculats a pràctiques externes i mobilitat-

4.2 Graduats

 • Previsió de valors sobre ocupadors

https://gpaq.upc.edu/sat/arxius/250/Grau_en_Enginyeria_Geol%C3%B2gica/protocol_v02.pdf