Marc VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació  i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Finalment, el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) se situa com l'instrument fonamental de tots els processos associats a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments (verificació, seguiment, modificació, acreditació de titulacions i acreditació institucional).