Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de modificació de les titulacions

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l’estructura o naturalesa i objectius de l’ensenyament:

Autoritzables: canvis que afecten a l’estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat que es tenen que fer efectius sol·licitant una nova verificació del títol i extingint el títol implantat.

  • Periodicitat del procés: Anual/Biennal