Participació i bon governEn aquest apartat trobareu les regles i obligacions a les que ens sotmetem per oferir serveis de qualitat i el funcionament requerit. També els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs amb l’objectiu que la nostra universitat funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.