Comparteix:

Publicitat activaEn aquest apartat trobareu actualitzada tota la informació pública que de forma obligatòria s’ha de publicar al nostre portal de transparència d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.