Comparteix:

Informació de personal

En aquest apartat es publica la informació relativa al personal de la Universitat. El personal docent i investigador -PDI- i el personal d'administració i serveis -PAS- tenen regulacions diferents. A més a més, ambdós col·lectius poden tenir una vinculació funcionarial o estar contractats en règim laboral.