La Universitat

En aquest apartat es publica la informació institucional i de caràcter jurídic i organitzatiu.

La UPC és una universitat pública, i per tant, els seus òrgans de govern i direcció es troben regulats a les lleis corresponents (Llei Orgànica d'Universitats - LOU- i Llei d'Universitats de Catalunya -LUC-).