Comissió de Valoració del Premi UPC al Compromís Socia: Canvia el món amb la UPC 2023

Aquesta Comissió està formada per entitats i/o persones representants de la societat civil, significatives en els àmbits de la igualtat i la perspectiva de gènere, la sostenibili tat, la inclusió i la diversitat, i la solidaritat i l’equitat, i que col·laborin
amb la UPC.

  • Montserrat Guàrdia Güell, presidenta del Consell Social i presidenta de la Comissió de Valoració
  • Josefina Antonijuan, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
  • Lliana Arroyo, directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball, experta en transformació digital i impacte social. És membre del Comitè d'Ètica de la UPC.
  • Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, espai de representació del conjunt de les entitats socials catalanes en defensa dels drets socials i per l’erradicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats a Catalunya. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions que representen i aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives, arrelades al territori.
  • Una persona de l'AFEV, entitat de voluntariat social juvenil que promou el voluntariat social dels joves per lluitar contra les desigualtats socials i l’exclusió educativa d’infants, adolescents i joves en dificultats. Col·labora amb la UPC en iniciatives de mentoria, en el marc del projecte En Tàndem.
  • Laia Sullastres, directora tècnica de l'ACAPPS, federació d’entitats sense ànim de lucre per a persones sordes oralistes i familiars. Ha col·laborat en diferents iniciatives amb el Servei d’Inclusió de la UPC.
  • Esther Perelló, sòcia fundadora i CEO de Fasolà, cooperativa de treball dedicada a la producció i venda tèxtil, la formació i l'acompanyament a col·lectius en la creació de projectes d'economia social i l'organització d'esdeveniments. Totes les seves activitats tenen en comú la voluntat de col·laborar en la transformació social promovent els valors de l'economia social i solidària. 
  • Blanca Valdívia, membre del Col·lectiu Punt 6, cooperativa de treball associat formada per arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d’una perspectiva feminista. Ha col·laborat amb la UPC en iniciatives com la Mapathon amb perspectiva de gènere.
  • Didac Ferrer, director del Gabinet d'Innovació i Comunitat i secretari de la Comissió