Comparteix:

El Ple

Membres representants de la societat catalana
Govern de la Generalitat de Catalunya

Montserrat Guàrdia Güell (presidenta)

David Marín Casanovas

Glòria Oliver Rodríguez

Parlament de Catalunya

Ricard Faura i Homedes (president de la Comissió Acadèmica)

Neus Mas Asturias

UPC Alumni

Mònica Sala Gómez (presidenta de la Comissió Econòmica)

Ajuntament de Barcelona Marta Continente Gonzalo

Organitzacions sindicals

Carlos de Pablo Torrecilla
Alejandra Navarro Ribas (convidada permanent)

Organitzacions empresarials

Xavier Segura Mingorance
Anna M. Sanchez Granados (convidada permanent)
Membres representants del Consell de Govern
Rector Daniel Crespo Artiaga                                                          
Secretària general Ana Belén Cortinas
Gerent Ivan Planas Miret
Estudiantat Guillem Altimiras Sanchez
Personal docent i investigador Sisco Vallverdú Bayés
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis Francisco Morillas Martínez