Reconeixement a les persones de la comunitat UPC, del Grup UPC i de les entitats vinculades premiades per motiu de la seva tasca docent, investigadora o esportiva


El Consell Social fa, cada any, un reconeixement a totes les persones de la comunitat UPC, del Grup UPC i de les entitats vinculades que han rebut un premi o una distinció per motiu de la seva tasca docent o investigadora, i que amb les sees aportacions en el camp de la recerca i la docència fan que la UPC sigui una institució de referència. Es reconeixen, també, les persones que han destacat en l'àmbit esportiu. 

Es publica la informació dels premis obtinguts i es fa un acte d'homenatge als guardonats

El criteris per ser inclòs a la "relació de persones premiades" són els següents:
  1. Sou membre de la comunitat UPC, del Grup UPC o d'una entitat vinculada a la UPC i esteu en servei actiu o sou professor emèrit
  2. El premi l'heu obtingut per motiu de la vostra tasca acadèmica, investigadora o esportiva.
  3. El premi l'heu rebut durant el 2022.
  4. Les convocatòries dels premis que es reconeixen també estaven obertes a candidatures de persones que no pertanyen a la UPC.