Comparteix:

Persones i projectes presentats en les edicions anteriors

Edició 2008

 1. Gestió de propostes i sorteig dels tribunals de Projecte Final de Carrera de l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú. Adaptació a la nova normativa del curs 2006/07. Projecte guanyador
 2. UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC del Servei de Biblioteques i Documentació. Projecte guanyador
 3. El Servei d’Atenció Telefònica de la UPC del Servei de Comunicació i Promoció. Projecte guanyador.
 4. Documentació de processos i pla de mobilitat de la unitat de consergeria de l'ETSETB
 5. Aplicació de Gestió d'Admissions de Doctorat
 6. Servei d'obres i manteniment Campus Terrassa
 7. Procediments per a la gestió del Doctorat/Màster
 8. Model de gestió per assolir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat a la UPC
 9. Projecte PRISMA.  Menció honorífica
 10. La Càtedra Unesco de direcció universitària, en el seu desè aniversari, i els seus Seminaris de direcció estratègica Universitària Joan Cortadellas Càtedra Unesco de Direcció Universitària
 11. L'institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya: Una unitat gestionada per processos
 12. Disseny i organització de l'European Project Semestre

Edició 2009

 1. Projecte Sala de premsa 2.0.

 2. Orientation week: organització d’una setmana d’acollida lingüística i cultural per a l’estudiantat internacional

 3. GESPA_CBL: Plataforma de Gestió de les Pràctiques a Empresa al Campus del Baix Llobregat

 4. El sistema d’assegurament intern de la qualitat
 5. Procés de digitalització i associació de la documentació econòmica

 6. Genweb UPC

 7. Servei d’Informació i Atenció a l’estudiantat de l’ETSEIB. Projecte guanyador

 8. Implantació d’un sistema de qualitat per a la millora de la gestió administrativa del Departament

 9. Dipòsit de les memòries de Projecte de Final de Màster en Tecnologies de la Informació

Edició 2010

1. Gestió de la documentació dels PFC a través d’ATENEA

2. Pla d’Internacionalització

3. Procés d’integració dels programes de formació permanent de Postgrau a l’EEES

4. Model de Gestió de la Càtedra d’Accessibilitat

5. Sméagol: gestor de reserves de recursos

6. Autobeca Projecte guanyador.

7. El portal científic i tècnic: els equips i els serveis de la UPC a un clic !!

8. Foment de les vocacions científic tecnològiques

9. Creació de GEOS

10. Obtenció del segell 3Ps d’Excel·lència en Innovació

11. La cerca de l’excel·lència dels processos en els serveis TIC a la UPC

12. Suport al procés de verificació dels plans d’estudi de grau a l’EEES

13. Projecte AIDIT

Edició 2011

 1. 732 DOE. Treballa en la gestió del coneixement
 2. Sistema de priorització i assignació de fons per al manteniment d'equips de recerca de l'Intertex. Projecte guanyador.
 3. Implantació del sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001: 2008 a l'Intexter
 4. Catàleg de serveis amb E@administrador a l'ETSEIB
 5. SOMCT
 6. Pla 70.000 de gestió de les instal·lacions en l'eficiència energètica
 7. Nou model de gestió de serveis externs al campus Terrassa
 8. Model de creació i participació d'spin-off
 9. Servei Atenea. La gestió del campus virtual a la UPC
 10. Procés de millora del model organitzatiu 2011
 11. Pla de millora de les condicions d'evacuació dels edificis existents
 12. Univers 20 Plataforma de comunicació i participació de l'UNIVERS

Edició 2015

 Edició 2017

  1. MailToTicket.  Projecte guanyador
  2. Qualitat en xarxa a la UPC  Projecte guanyador
  3. GeoCommons. La UPC en el territori
  4. Projecte de canvi de paradigma en l’atenció a l’usuari emprant un sistema propi de gestió de cues d’espera en l’àmbit de la Gestió Acadèmica de la EUETIB/EEBE. “Si us plau, seu i parlem-ne”
  5. Aplicatiu per la gestió dels Encàrrecs de Col·laboració
  6. Aplicatiu per la gestió de les convocatòries de Beques INIREC i d'Aprenentatge Projecte guanyador
  7. demanaUPC i el GRI: sinergies entre unitats funcionals que esdevenen en un cas d’èxit 

Edició 2019

   1. Eina de gestió de viatges UTG CNTIC
   2. Face2face
   3. Implementació signatura electrònica. Projecte guanyador.
   4. Memòria digital UPC

 Edició 2021

1. Un impuls a l'administració electrònica. Projecte guanyador
2. TimeSheets "Eina de gestió" d'hores de dedicació a projectes de recerca de la UPC"

3. gRDI. Eina de gestió i consulta de projectes de RDI

4. Mesures excepcionals relatives a infrastructures durant la crisi sanitària de la Covid 19.

5. Els TIC de la UPC davant la covid 19

6. Document anual únic (DAU) de l'FME

Edició 2023

1. Accions de recollida i difusió de la producció acadèmica i científica del Campus del Baix Llobregat amb Objectius de Desenvolupament Sostenible i activitats de sensibilització relacionades

2. Gestió d'espais a l'ETSAB: infoAules, gEspais i gEquipsTIC

3. L'aplicació de compres de les UTGs. Projecte guanyador.

4. Estratègies de les biblioteques UPC per donar suport al desenvolupament sostenible