Persones i projectes premiats

26è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2023

El jurat format per Montserrat Guàrdia Güell,  Fatiha Nejjari, Sebastià Olivella, Juia-hui Jin, Cristina Cervelló, Manuel Moreno  i  Araceli Adam que actua com a secretària, reunit a distància, el dia 3 de maig de 2023.

ACORDA

Atorgar el 26è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent. El jurat atorga el premi a la professora M. Dolors Grau Vilalta, candidatura presentada pel director de l'EPSEM.

Modalitat 2: Premi a la Iniciativa docent. El jurat atorga el premi ex-aequo al projecte Projecte Aplicat d’Enginyeria (PAE), presentat pels professors Pere Barlet Ros, Josep Solé Pareta i Albert Cabellos Aparicio, del Departament d’Arquitectura de Computadors i al projecte Toolkit- Com integrar la sostenibilitat en la teva docència (ODS - Toolkit Camins) presentat per les professores Elisabet Roca Bosch, Ivet Ferrer Martí i Esther Real Saladrigas, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental 

Bases 2023

25è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2022

El jurat format per Pere Casals, Fatiha Nejjari, Xavier Sanchez Vila; Juia-hui Jin, Elisabet Engel, Manuel Moreno (en representació de Ariadna LLorens directora de l'ICE)  i  Araceli Adam que actua com a secretària, reunit a distància, el dia 12 de maig de 2022

ACORDA

Atorgar el 25è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent. El jurat atorga ex aequo, dos premis, per a aquesta modalitat: al professor Josep Maria Rossell Garriga i a la  professora Núria Salan Ballesteros.

Del professor Josep Maria Rossell, del Departament de Matemàtiques i docent a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), la candidatura del qual ha estat nominada pel director de l'EPSEM.

De la professora Núria Salan Ballesteros, del Departament de Ciència i Enginyeia de Materials i docent a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), la candidatura de la qual ha estat nominada per la Delegació d'Estudiants de l'ESEIAAT.

Modalitat 2: Premi a la Iniciativa docent. El jurat atorga el premi per a aquesta modalitat a la iniciativa docent Rellotges, vestits i muntanyes russes:dissenyat amb matemàtiques, presentada pel professor Jordi Guàrdia Rúbies, del Departament de Matemàtiques.

Bases 2022


24è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2021

El jurat format per Pere Casals, Núria Garrido, Margarida Espona, Juni Choi, Oriol Serra, Ariadna LLorens i Araceli Adam que actua com a secretària, reunit a distància, el dia 3 de maig de 2021

ACORDA

Atorgar el 24è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent. El jurat atorga dos premis per a aquesta modalitat: a la professora Marta Fransoy Bel i al professor Ramon Bragós Bardia.

De la professora Marta Fransoy Bel, del departament d'Òptica i Optometria i docent a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), la candidatura de la qual ha estat presentada pel degà de la FOOT.

Del professor Ramon Bragós Bardia, del departament d'Enginyeria Electrònica i docent a l'ETSETB, a la FIB (en el grau compartit) i a l'ETSECCPB (màster), i en un dels màsters conjunts UPC-UB, la candidatura del qual ha estat presentada pel director de l'ETSETB.

Modalitat 2: Premi a la Iniciativa docent. El jurat atorga dos premis per a aquesta modalitat a les iniciatives docents Taller en Fusta Escala 1:1 i Programa Talent de l'inLab FIB: un entorn d'innovació i aprenentatge autèntic al servei de la societat del coneixement

Taller en Fusta Escala 1:1 presentada per les professores Queralt Garriga (Dep de Projectes Arquitectònics), Judit Taberna (Dep Representació Arquitectònica), i els professors Jorge Blasco (Dep Tecnologia de l'Arquitectura) i David Hernández (Dep de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tecniques de Comunicació.

Programa Talent de l'inLab FIB: presentada pel degà de la FIB i liderada pel professor Ernest Teniente i Maria-Ribera Sancho (Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació), que encapçalen un equip docent de diferents departaments (Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació; Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial; Mecànica de Fluids; Estadística i Investigació Operativa, i Arquitectura de Computadors), format pels professors i professores Albert Renom Vilaró, Montserrat Estanyol Lamarca, Oscar Romero Moral, Sergi Nadal Francesch, Xavier Oriol Hilari, Antoni Guasch Petit, Jaume Figueras Jove, Esteve Codina Macia, Jordi Montero García, Lidia Montero Mercadé, Mari Paz Linares Herreros, Pau Fonseca Casas, Manel Medina Llinas, René Serral Gracia, i en què ha participat un equip de professionals del col·lectiu de personal d’administració i serveis de la UPC adscrits a la Facultat d’Informàtica de Barcelona: Marta Cuatrecasas Soldevila, Susana Francisco Bueno, Antonia Gómez González, Albert Obiols Vives, José Francisco Crespo Sanjusto, Gonzalo Recio Domenech, Juan Salmeron Moya, Victor Diví Cuesta i Matías Altamirano Sabato.

23è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2020

El jurat format per Pere Casals, president del jurat, Núria Garrido, Josep Vidal, Juni Choi, Enric Carrera, Ariadna Llorens i Araceli Adam, que actua com a secretària, reunit a distància, el dia 6 de maig de 2020

ACORDA

Atorgar el 23è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent,

A la professora Lourdes Reig Puig i al professor Fermín Sánchez Carracedo.

De la professora Lourdes Reig Puig, del departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia i docent a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), candidata presentada per l’Escola, el jurat destaca:

Que en benefici dels estudiants hagi sabut portar el seu coneixement del sector de l’Aqüicultura a l’aula. La seva trajectòria és una mostra de la força que la bona docència pot exercir en el teixit empresarial. Ha sabut contribuir a vincular els estudis amb el sector productiu, en un sector, l’agroalimentari, que és el primer sector a Catalunya.

Una trajectòria docent que ha sabut combinar molt bé amb la gestió docent, tot implicant-se a diferents nivells i en donar cabuda a uns estudis poc coneguts i en liderar nous programes en coordinació amb altres institucions, amb una visió local i internacional. La seva tasca fa transcendir els estudis més enllà de la seva escola.

La seva proximitat als estudiants i el suport d’altres PDI, grups de recerca i entitats, i que tots ells valoren el seu compromís, col·laboració, visió, persistència i rigor, i la repercussió positiva que les seves actuacions han tingut en els estudiants.

Del professor Fermín Sánchez Carracedo, del departament d’Arquitectura de Computadors i docent a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB),

candidat presentat conjuntament pel degà de la FIB, l’equip directiu del Departament d’Arquitectura de Computadors, la delegació d’estudiants de la FIB i un grup de més de 15 membres del PDI de la UPC i altres universitats,

El jurat destaca

Que hagi sabut iniciar i mantenir una trajectòria rica en innovació docent i l’impacte que ha tingut, en la seva àrea d’Informàtica, la seva aportació pel que fa a la posada en marxa i implantació de metodologies actives centrades en l’aprenentatge dels estudiants, tant de competències especifiques com de genèriques.

La seva voluntat per implantar innovacions docents des dels càrrecs de gestió que ha ocupat, i també des de dintre de les assignatures i la disseminació de tota la seva experiència entres professors d’arreu per poder influir en un canvi de la visió que es té de la docència.

La seva participació en projectes de cooperació al desenvolupament, fomentant  valors de respecte per l’entorn i de suport a societats que estan en dificultats. I la capacitat de reflectir aquests elements a les seves classes.

El gran suport dels estudiants i la seva capacitat de generar empatia .

MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent

 a la iniciativa

Evolució de la innovació docent en l'aprenentatge de l'Enginyeria Mecànica a l'ETSEIB, eines tangibles i eines digitals/virtuals.

Presentada pels professors Lluïsa Jordi Nebot, Rosa Pàmies Vilà i Joan Puig Ortiz, del departament d’Enginyeria Mecànica.

Es tracta d’una iniciativa docent d’àmbit de 4 assignatures troncals de l’Enginyeria Industrial, en grups grans, que cerca estimular una major participació dels estudiants i fer més interactives les classes, que genera un millor acompanyament, amb retroalimentació ràpida i amb èmfasi en l’avaluació formativa, que emprant diversitat d’eines.

El jurat li atorga el premi pel valor que té com a culminació d’una feina d’anys d’un equip docent que s’esforça per implicar més i millor els estudiants. Es reconeixen no només les eines i actuacions de la darrera etapa d’implementació del projecte, sinó també tots els elements que han fet possible arribar-hi i seguir-hi treballant en el dia a dia de la docència en grups grans i en assignatures d’una particular dificultat.

 El jurat ha valorat l’esforç dels docents pel seguiment curós de l’eficiència de les eines emprades, les millores i innovacions es van introduint sempre segons resultats, i per la seva voluntat de compatir els seus avenços en publicacions docents.

22è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2019

El jurat format per Pere Casals, president del jurat; Núria Garrido; Jordi Segalàs (excusa la seva assistència), Laura Pérez Martínez, Carlos David Pérez Segarra, Ariadna Llorens i Araceli Adam, que actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 20 de maig de 2019 a la seu del Consell Social de la UPC,

ACORDA

Atorgar el 22è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

MODALITAT 1:  Premi a la trajectòria docent,

a la professora Isabel Mercader Calvo, del departament de Física, i al professor Miguel Valero García, del departament d’Arquitectura de Computadors.

La candidatura de la professora Mercader ha estat presentada per Daniel Crespo, director del departament de Física, i ha rebut el recolzament de la delegació d’estudiants de la seva escola (Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions, DAT). El jurat destaca la seva excel·lència docent inqüestionable, el seu perfil polivalent de professora dedicada als estudiants i a la seva docència, tot actualitzant continguts i aportant canvis i millores, l’estima que ha generat com a docent i la seva trajectòria exitosa en les diferents facetes docents, atès que ha aconseguit combinar aquesta activitat docent amb una també molt important tasca de recerca i és respectada per la seva capacitat de coordinar-se amb els seus parells i la seva bona disposició a col·laborar.

La candidatura del professor Valero ha estat presentada per Luis G. Alonso, director de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, per Beatriz Otero, directora del departament d’Arquitectura de Computadors, per la delegació d’estudiants del Campus Baix Llobregat i per un grup de 17 PDI de diferents departaments la UPC. El jurat destaca la seva dedicació continuada a la docència universitària i la seva trajectòria essencial de dedicació a la formació del professorat en docència universitària i a l’impuls a la innovació docent, aspectes pels quals és un referent a diverses universitats. Ha acompanyat nombrosos professors en la cerca personal i en equips per assolir una òptima qualitat en la seva docència, ajudant-los a respondre a preguntes essencials: Per què no aprenen els meus alumnes com jo voldria? Quina és la manera més eficaç d'aprendre en general, i d’aprendre el meu contingut específic en particular (informàtica en el seu cas)? Què puc fer jo com a professor per ajudar més als meus alumnes a aprendre?

Per les seves qualitats reconegudes de docents excel·lents, cadascú en la seva faceta més destacada, ambdós guardonats són una mostra de la qualitat docent de la Universitat Politècnica de Catalunya.

MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent

a la iniciativa CreativeLAB, de l’equip encapçalat pel professor Xavier Roca Ramon, del departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, i format per Beatriz Amante (Enginyeria de Projectes i de la Construcció), Cecilio Angulo (Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial), Santiago Bogarra (Enginyeria Elèctrica), Ignasi Esquerra (Teoria Senyal i Comunicacions), Núria Garrido (Màquines i Motors Tèrmics), David González (Enginyeria Electrònica), Carme Hervada (Física), Jose Luis Lapaz (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Josefina López (Ciències de la Computació), Álvaro Luna (Enginyeria Elèctrica), Joaquim Marqués (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), José Carlos Martínez Malo (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), Marc Nicolau (Enginyeria de Projectes i de la Construcció), Carlos Rio Cano (Enginyeria Mecànica i Personal d’Administració i Serveis), Antoni Salvador (Personal d’Administració i Serveis), David Sánchez Carreras (CITM), Jorge Sans (Enginyeria Mecànica), Bartomeu Ventayol (Expressió Gràfica a l’Enginyeria), i Jordi Voltas (Expressió Gràfica a l’Enginyeria),

De la candidatura guardonada, el jurat destaca que ofereix als estudiants una molt bona oportunitat de treballar amb empreses punteres i estar sotmesos a un nivell d’exigència i implicació quasi professional, que està basada en la metodologia de treball per reptes tecnològics proposats per les empreses d’acord amb el professorat (combina tutors acadèmics amb assessorament de professionals de les empreses, el seu caràcter multidisciplinar que ha permès generar la participació d’estudiants de diferents graus i màsters, la participació de dos centres de la UPC, que il·lustra de forma exitosa per a tots els agents implicats la col·laboració universitat-empresa, el fet que està centrat en el sector de l’automoció i la mobilitat, i el potencial de replicabilitat del projecte en contextos docents universitaris de diferents àmbits. Aquest entorn docent que es proposa als estudiants s’ofereix tot en anglès i es desenvolupa sota el paraigües i el suport del consorci CARNET, que la UPC té signat amb vàries empreses.

21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2018

El jurat del 21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, format per Pere Casals, president del jurat; Núria Garrido; Ferran Marqués; Sebastien Kanj; Juan Miquel Canet; David López, i Araceli Adam, que actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 26 d’abril de 2018 a la seu del Consell Social de la UPC,

ACORDA

Atorgar el 21è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent, al professor Pere Pascual Gainza, del Departament de Matemàtiques. Candidatura presentada per Jaume Franch, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, i per José Rodellar, director del Departament de Matemàtiques.

El jurat destaca la seva àmplia i dilatada trajectòria, així com la seva dedicació a animar vocacions tecnològiques, fent conferències, seminaris i cursos per apropar les matemàtiques a un ampli ventall d’estudiants, i, recentment, amb la seva implicació en el Barcelona Tech Math Summer Camp (amb un recorregut de 4 edicions).

També destaca la seva empenta clau en un projecte com el Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), del qual va ser director i que ha acabat essent un dels projectes amb més encert i èxit per a la Universitat. Cal destacar que va contribuir a la creació de la doble titulació Telecomates, que va donar lloc al CFIS, i que actualment és el director acadèmic de la nova Càtedra Pere Mir-Puig, orientada a potenciar, promoure i divulgar les matemàtiques, i a la captació de nou talent entre l’estudiantat jove que intensifiqui els seus estudis en aquest camp.

Es valora que el professor guardonat sigui apreciat perquè transmet rigor, coneixement i solidesa acadèmica.

MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent

S’atorguen dos premis:

Al projecte MOOC El lenguaje de la ingeniería, creat per un equip de professors i professores dels departaments d’Enginyeria Civil i Ambiental; Enginyeria Química; Física; Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, i Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, coordinat per la professora M. Rosa Estela i format pels professors i professores María Dolores Álvarez, Esther Guaus, Carme Hervada, Jorge Macanás, Albert Masip, Margarita Morillo, Fatiha Nejjari, Patricia Pardo, Jordi Poblet, M. Àngels Puigví, M. Núria Salan i Susanna Valls.

I al projecte MMC Flipped Classroom, dels professors Xavier Oliver i Oriol Lloberas, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

Dels dos projectes guanyadors, el jurat destaca:

Que el projecte MOOC El lenguaje de la ingeniería correspongui a un treball coordinat d’un equip de professorat de diferents centres i que la candidatura hagi estat presentada conjuntament per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins de Barcelona (ETSECCPB), l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), i que hagi comptat amb el suport d’assessors externs al projecte, com ara professorat de secundària o altres professors i professores de la UPC (Juan Anton Escuder, Andreu Codina, Albert Creus, Ester Pujadas, Sergi Nadal, Rolando Chacón, Álvar Garola).

20è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2017

El jurat del 20è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, format per Pere Casals, president del jurat, Xavier Cañavate, Xavier Roca, Sebastien Kanj, Antonio Gens, David López i Araceli Adam, qui actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 16 de maig de 2017 a la seu del Consell Social de la UPC

ACORDA

Atorgar el 20è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent,

a la professora Maria Àngels Puigví Burniol, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, docent de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), en les assignatures d’Àlgebra i Geometria i Àlgebra Lineal, en nivells de grau i 2n cicle universitaris.

Candidatura presentada per la delegació d’alumnes de l’Escola de Camins (DAEC).

El jurat destaca el mèrit de fer docència en una assignatura considerada difícil, i a primers cursos, i malgrat tot obtenir unes valoracions excepcionals i una acollida excel·lent per part dels estudiants.

La professora és reconeguda pels estudiants pels seus esforços en ajudar a l’aprenentatge, "Constantment feia activitats innovadores per tal d'incentivar els estudiants a aprendre i estudiar", amb una gran dedicació personal per aconseguir que els estudiants superin les dificultats, essent facilitadora d’adquisició d’hàbits i rutines d’estudi.

El jurat valora molt positivament que sigui la delegació d’estudiants qui hagi pres la iniciativa de presentar la candidatura.

Alhora, es valora la dedicació de la professora a dinamitzar projectes docents de centre, havent estat mereixedora de la Medalla de l’escola per la seva tasca en projectes d’abast internacional de millora de la qualitat docent.

Així mateix, el jurat vol llançar el missatge de la importància d’una docència propera, ben adaptada a les necessitats dels estudiants i reconeguda per ells com a docència que els ajuda a avançar en la seva trajectòria en els estudis.

MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent,

al projecte Aprenentatge Servei en l’àmbit de l’optometria al Centre Universitari de la Visió.

Projecte en el que participen actualment 13 professors i professores de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa: Joan Gispets, Montserrat Augé, Rosa Borras, Marta Lupón, Juan Antonio Martínez, Juan Carlos Ondategui, Mireia Pacheco, Elvira Peris, Lluïsa Quevedo, Eulàlia Sánchez, Carme Seré, María Consuelo Varón, Núria Vila; i que ha comptat amb la col·laboració anterior de professorat i degans anteriors de la facultat.

Candidatura presentada per Núria Tomàs Corominas, directora del Centre Universitari de la Visió.

La iniciativa docent consisteix a atendre directament usuaris del Centre Universitari de la Visió (CUV), com a part de les pràctiques clíniques de grau i màster. Aquesta atenció directa en la que participen els estudiants està organitzada pel professorat en base a l’aprenentatge servei, és a dir aprendre tot oferint un servei a la societat, principalment a col·lectius més necessitats, d’acord amb els serveis socials del municipi de Terrassa.

Aquesta dinàmica permet desenvolupar habilitats de la pràctica professional real, tot contrastant continguts teòrics, adaptant-los als condicionants de cada pacient i incorporant la participació i el compromís social.

El jurat ha valorat el nombre elevat de pacients atesos al llarg dels anys de trajectòria de l’experiència docent utilitzant la metodologia aprenentatge-servei i la bona acollida que ha tingut per part de les entitats i persones implicades (tant els serveis socials de l’Ajuntament com les empreses col·laboradores i els pacients).

Així mateix, el jurat valora que amb aquest treball conjunt d’estudiants i professors s’està retornant a la societat l’esforç desenvolupat en aprenentatges tecnològics, i mostrant una incidència real de la docència de la UPC en ajudar la societat. Aquest projecte dilatat i amb recorregut és un exemple de com la tecnologia està fent un servei concret a la societat, i ajuda al col·lectiu universitari politècnic a mostrar que la tecnologia és també social.

19è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2016

El jurat del 19è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2016, format per Cristian Rovira, president del jurat, Lourdes Reig, Ferran Marqués, Oriol Rivera, Ernest Teniente, David López i Araceli Adam, qui actua com a secretària, reunit el 3 de maig de 2016 a la seu del Consell Social

ACORDA atorgar el 19è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària a les candidatures següents:

-MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent, ex aequo als professors Antoni Gens Solé i Antonio Isalgué Buxeda. El jurat vol incentivar dos models diferents de trajectòries docents que donen prestigi a la feina de profesor universitari a la UPC

El professor Gens, del departamento d'Enginyeria Civil i Ambiental, docent a l'ETSECCPB, en les assignatures Enginyeria Geotècnica i Projecte i Construcció Geotècniques, en nivells de grau i de màster universitaris. Candidatura presentada per la delegació d'estudiants de l'ETSECCPB. El jurat destaca l'alta qualitat humana del professor, faceta altament valorada pels estudiants i el seu prestigi interacional.

El professor Antonio Isalgué, del departamento de Física, docent de l'FNB i de l'ETSAB en les assignatures de Física i d'Energia i Confort, en nivells de grau de màster universitaris. Candidatura presentada pel degà de l'FNB. El jurat destaca la seva vocació per a la docència i la seva capacitat per adaptar-se als diferents àmbits en que ha treballat, amb forta implicació i compromís.

-MODALITAT 1: Premi a la Iniciativa docent, al programa INSPIRE3 (Iniciativa adreçada als estudiants per al desenvolupament de projectes innovadors i reals, una nova Experiencia Educativa en Enginyeria). Han participat els professors David Gonzalez, Miguel Mudarra, Eulàlia Griful, Nuria Salan, José Antonio Ortiz, Josep M Bergadà, Daniel García-Almiñana, Lluis Gil, Jordi Font i Pep Simó i el personal d'administracio i serveis Pilar Serrano, Mercedes Jiménez, Carlos Río i José Luis Melgosa.

 

18è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2015

El jurat del 18è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2015, format per Cristian Rovira, president del jurat, Maribel Rosselló, Ferran Marqués, Oriol Rivera, Miguel Cervera, Marc Alier i Araceli Adam, que actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 16 d'abril de 2015.

ACORDA atorgar el 18è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària de la UPC a les candidatures següents:

MODALITAT1: Premi a la trajectòria docent, al professor Josep Dolz Ripollès, del departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Candidatura presentada per Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de la UPC.

El jurat destaca l'entorn d'adhesions i el fet que la candidatura hagi estat presentada directament pel seu departament. El jurat ha valorat que la seva comunitat més immediata reconegui el professor com un mestre i que la seva dilatada trajectòria hagi estat inspiradora per als seus companys, que el valoren com un molt bon docent i un professional destacat i estimat.

MODALITAT 2: Premia la iniciativa docent, al projecte Concurs de Programació de la UPC: 12 anys d'èxit, del profesor Salvador Roura Ferret, del Departament de Ciències de la Computació. Candidatura presentada pel director del Departament de Ciències de la Computació (CS), conjuntament amb els centres FIB,FME i CFIS, i la delegació d'alumnes de l'FME i antics estudiants de la UPC.

La iniciativa docent consisteix en la preparació dels estudiants, amb un entrenament (coaching), per participar en concursos de programació internacionals. La participació en els concursos ha generat una dinàmica molt engrescadora entre els estudiants que són capaços de respondre, de forma sostinguda, a l'alt grau d'exigència que es requereix, en una activitat extracurricular i transversal. El jurat ha valorat l'impacte internacional que la participació en els concursos de programació ha representat per a la UPC.

17è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2014

El jurat del 17è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, format per Cristian Rovira, president del jurat, Antoni Ras, Pere Riu, José Alberto Villaverde, Josep Paradells, Marc Alier i Araceli Adam, qui actua com a secretària, reunit a Barcelona el dia 29 d’abril de 2014,

 ACORDA, atorgar el 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:

 -       MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent al professor Jaume Rosell Colomina, del Departament de Composició Arquitectònica de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.

 El jurat ha volgut reconèixer la seva dilatada trajectòria, i l’important aval que la seva candidatura ha obtingut per part dels seus iguals. Els membres dels seu col·lectiu de professorat li reconeixen l’excel·lent tracte, proximitat, acollida, guiatge i dedicació envers els seus estudiants. Fet que queda corroborat pels òptims resultats obtinguts en les consultes fetes als estudiants. És un molt bon docent i un bon comunicador, del qual destaquen la il·lusió i  entrega total a la professió.

 Així mateix, en la seva qualitat d’aparellador, d’historiador, i de doctor en arquitectura, ha estat un referent per ajudar els estudiants a comprendre allò que ha motivat la seva passió docent: explicar arquitectura i construcció com un tot dins la història. Ha contribuït a la reflexió sobre el paper de la tècnica en l’arquitectura en els tres nivells d’estudis de la Universitat en els quals ha desenvolupat la seva activitat docent: el nivell de grau, el nivell de màster i el nivell de doctorat.

 -       MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent al projecte Grau en enginyeria de sistemes TIC: un grau innovador pel que fa a la metodologia docent, presentat pel professor Pere Palà Schönwälder, del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, en representació d’un equip de 14 professors i professores.

 La iniciativa guardonada consisteix en la implantació d’un grau amb l’objectiu de formar tècnics superiors que tinguin una formació generalista, sòlida i integrada en l’àmbit de les TIC i específicament orientada a la indústria i, en particular, al teixit productiu de l’àmbit territorial proper a l’Escola.

 El jurat ha valorat que la dinàmica de posada en marxa i de desenvolupament de l’experiència d’un nou grau estigui obtenint uns resultats que corroboren la bona adaptació a les necessitats del territori. Han estat capaços de que l’experiència de disseny i implementació del grau hagi estat perfectament adaptada a l’entorn.

 La metodologia docent emprada incorpora com a eixos principals una forta coordinació de tots els aspectes de la titulació i del professorat participant; la incorporació de treball sobre projectes fonamentats en visites externes amb implicació d’empreses, i un seguiment i guiatge molt directe dels estudiants, tot amb el suport d’instruments de comunicació de la titulació i de les assignatures que faciliten el coneixement compartit sobre el detall dels continguts dels estudis.

 Així mateix, el jurat acorda, presentar a la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya, les dues candidatures premiades.

 El jurat vol fer constar la qualitat de les candidatures presentades, i el fet que no ha estat possible considerar algunes de les candidatures degut al fet que no complien amb la totalitat dels requisits requerits a les bases per optar al premi.

16è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2013

El jurat del 16è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, format per Cristian Rovira, qui actuà com a president, Anna Sastre, Miguel Cervera, Ramon Bragós, Martí Obiols, Anna Serra Tort, Imma Torra i Araceli Adam, qui actuà com a secretària, reunit a Barcelona el dia 24 de maig de 2013, va acordar atorgar el 16è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a les candidatures següents:


-       MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent al professor Josep Paradells Aspas, del departament d'Enginyeria Telemàtica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

El jurat va valorar la seva contribució a posar en marxa assignatures específiques de matèries molt actuals i el fet que hagi estat capaç de combinar recerca i docència de forma òptima. Va destacar el fet que el professor hagi estat reconegut per diferents estaments.

 

Al llarg de la seva trajectòria com a docent ha cobert tot el ventall d'assignatures possible, amb rigor i qualitat de les classes i dels materials. Ha estat obert a innovar i a actualitzar la seva docència (tant en metodologia com en continguts), i s'ha implicat en la innovació curricular al seu centre.

El seu bon rendiment en docència, amb molt bones valoracions de l'estudiantat, reflecteix la seva aptitud pedagògica reconeguda.

 

-       MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent al projecte MATERIAL MULTIMEDIA RESIDUS INDUSTRIALS, SANITARIS I AGRÍCOLES, dirigit pel professor Ramon Mujal, del departament d'Enginyeria Elèctrica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa.

La iniciativa guardonada consisteix en un material multimèdia en suport CD (2 CDs, un en català, i un en castellà) que ha estat publicat per Iniciativa Digital Politècnica. Ha obtingut el Premi Nacional d'Edició Universitària.

 

El jurat ha valorat l'esforç de l'equip de professorat i estudiantat que varen intervenir en l'elaboració del material, i l'àmplia documentació que conté. Es valora l'esforç de preparació d'un material de consulta exhaustiu, i la gran difusió realitzada, essent també d'interès per a entitats externes a la UPC en la temàtica tractada.


Així mateix, el jurat acorda, presentar a la distinció Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya, a més de les dues candidatures premiades, la candidatura a la iniciativa docent del projecte GenomEdu: recursos multimèdia per a l'aprenentatge de la morfologia i histologia animal i vegetal, dirigit pel professor Xavier Messeguer, del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, projecte que s'implementa a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la UPC i en el que ha intervingut també professorat de la Universitat de Barcelona.

 

Amb l'avinentesa dels 5 anys d'implantació de la modalitat de trajectòria docent d'aquest premi, i considerant en perspectiva la participació que ha obtingut aquesta modalitat, el jurat decideix que es fa necessari, per a posteriors edicions del premi, seguir treballant en explicitar els criteris d'aquesta modalitat de forma més àmplia i entenedora a les bases del premi, per a una major participació de la comunitat UPC.

 

El jurat vol fer constar la qualitat de les candidatures presentades, en ambdues modalitats. I molt especialment, l'àmplia diversitat de candidatures d'iniciativa docent, que abasta tant iniciatives de centre, amb un ampli impacte, com iniciatives d'equips de professorat. La riquesa i nivell de totes les candidatures posa de manifest que, a la Universitat Politècnica de Catalunya, la docència és un valor i que es treballa activament per a la millora de la seva qualitat.

 

15è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2012

El jurat del 15è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC es va reunir el 2 de maig de 2012 a Barcelona i va acordar atorgar el Premi a les candidatures següents:


Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent al professor Miguel Cervera Ruiz,  del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

La seva trajectòria de més de 26 anys d'activitat docent continuada a la UPC en tots els cicles dels plans d'estudis. El professor Cervera ha destacat per una bona combinació d'una docència intensa i rellevant amb una recerca de qualitat i amb una especial contribució a la implantació de mètodes docents, tots tres aspectes desenvolupats amb un alt grau d'excel·lència.

A més, ha estat directament i activament implicat en iniciatives de renovació i millora de la qualiat docent relacionades amb l'harmonització amb l'Espai Europeu d'Educació Superior i amb la implantació de les noves titulacions de Graus i Màster.

 

Finalment, cal destacar el seu alt grau de compromís i col·laboració, durant tota la seva trajectòria, tant amb el seu centre, com amb els seus parells i amb l'estudiantat, pel qual és molt ben valorat. Ha esdevingut un referent a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.


Modalitat 2: Premi a la iniciativa docent al projecte "Concepció, disseny, implementació i operació de sistemes i productes del món real de l'itinerari d'assignatures de projectes", dirigit pel professor Ramon Bragós, del departament d'Enginyeria Electrònica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

L'experiència guardonada consisteix en el desenvolupament d'un itinerari d'assignatures de projectes, en base a la metodologia CDI (Concepció, Disseny, Implementació i Operació de sistemes i productes del món real) adoptada pel centre, que facilita un aprenentatge pràctic. La metodologia defineix eines i  bones pràctiques per ajudar al disseny de plans d'estudis i afegeix competències pròpies de l'exercici de l'enginyeria a les competències específiques de les matèries d'una titulació i a les competències comunes a tota la UPC.


El disseny d'estudis d'enginyeria basat en aquesta metodologia que és reconeguda internacionalment, representa un enfocament nou dels estudis d'enginyeria, orientat a l'assoliment de competències professionalitzadores, que cerca una millor inserció de l'estudiantat en l'àmbit laboral.

 

Al 2008 l'ETSETB va iniciar l'adopció d'aquesta metodologia i en aquest moment té consolidada l'etapa d'implantació.


El jurat ha valorat que l'experiència impplica un gran nombre de professorat del centre, cosa que demostra la viabilitat de la implantació del treball per competències en el conjunt d'una titulació, amb la voluntat de coordinació del professorat, la valoració molt positiva dels professorat i de l'estudiantat implicat i el fet que ha suposat incorporar la UPC a un projecte internacional que li reconeix una adaptació singular, coneguda com a model Barcelona.

 

El jurat estava format per Cristian Rovira, president, Gabriel Bugeda, Ferran Marqués, Glòria Perona (qui delegà el vot a Cristian Rovira), Estanislao Roca, Anna Serra Tort, Imma Torra i Anna Serra Hombravella, qui actuava de secretària.

14è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2011

El jurat del 14è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC es va reunir el 17 de maig de 2011 a Barcelona i va acordar atorgar el Premi a les candidatures següents:

Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent al professor Ferran Marquès Acosta del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

La seva trajectòria de 19 anys com a professor a la UPC queda recollida al document Desenvolupament global de la carrera docent: Introducció dels continguts de Processament d'Imatge i Vídeo als plans d'estudis de l'ETSETB i del TSC.

La trajectòria docent de Ferran Marquès ha estat marcada pel treball en equip i la coordinació amb d'altres professors i professores i articulada al voltant de la incorporació de continguts relacionats amb el processament d'imatge i vídeo als plans d'estudis, àrea en la que ell desenvolupa la seva recerca, fet que ell considera clau per a la millora de la seva activitat docent.

Cal destacar que aquest professor ha impartit docència en assignatures dels tres cicles formatius, amb una valoració molt alta per part del seu alumnat, la seva participació en diversos projectes d'innovació docent, en el disseny i implantació de diverses assignatures, la seva tasca com a tutor i el component internacional de la seva trajectòria.

Modalitat 2: Premi a la iniciativa docent al projecte "Caminar Barcelona", de l'equip liderat pel professor Estanislao Roca del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori a l'ETSAB i format per Ferran Sagarra i Trias, Laia Alemany Pérez, Sílvia Compta Reventós i Leticia Soriano Bertomeu.

Aquesta iniciativa docent es va començar l'any 2004 i consisteix en recorreguts guiats per Barcelona que serveixen de fil conductor de la docència de l'assignatura, que té molt bona valoració per part de l'estudiantat.

Cal destacar l'experiència que suposa per a l'estudiantat l'aprenentatge en situació real, la implicació sistemàtica d'agents externs a la universitat que aporten el punt de vista dels professionals i la tasca que hi ha de coordinació i preparació per part dels responsables de l'assignatura.

Es tracta d'una experiència docent innovadora que ha motivat l'exportació de la metodologia a d'altres universitats i que pot ser utilitzada en d'altres disciplines.

 

El jurat estava format per, Mònica Sala, membre del Consell Social, qui actuava com a presidenta; Xavier Colom, Vicerector de Docència i Estudiantat, en representació del Consell de Direcció; Dolors Grau, professora en representació dels Consells de Centres Docents i de Departaments; Albert Bonals, professor en representació dels Consells de Centres Docents i de Departaments; Imma Torra Bitlloch, directora de l'ICE; Gloria Perona Carrasco, estudianta a proposta del Consell de l'Estudiantat (qui delega el seu vot a Mònica Sala) i Anna Serra Hombravella, secretària del Consell Social, qui actuava de secretària.

13è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2010

El jurat del 13è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC es va reunir el 8 d'abril de 2010 a Barcelona i va acordar atorgar el Premi a les candidatures següents:

Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent al professor Lluís Albert Bonals Muntada del departament de Màquines i Motors Tèrmics.

El jurat va ressaltar el seu plantejament docent lligat totalment a la transmissió del coneixement de la matèria que imparteix, mitjançant un guiatge i acompanyament molt acurat dels alumnes a través de materials específicament adaptats i coordinats, recursos organitzatius, i planificació de les tasques proposades als alumnes. El jurat també va destacar la seva capacitat didàctica a l'hora d'explicar conceptes complexos i, en particular, la satisfacció dels seus estudiants

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent al projecte Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química, elaborat per un grup de professors membres del Grup de Recerca per a la Didàctica de la Química, liderat per M. Dolors Grau.

El jurat va valorar  la qualitat, claredat i concisió dels vídeos, que fomenten l'aprenentatge autònom i faciliten la comprensió del seu contingut per part de l'estudiantat. S'ha valorat, també, la coherència i nexe comú de tota la col•lecció, que es pot trobar en català, castellà i anglès i que està disponible a diferents llocs web. A més, s'ha tingut en compte la transversalitat d'aquest projecte ja que l'assignatura de Química és present en la majoria de les titulacions de grau de l'àmbit industrial de la UPC.

El jurat estava format per, Àngel Llobet Díez, membre del Consell Social,qui actuava com a president, Anna M. Sastre, vicerectora de Política Acadèmica, en representació del Consell de Direcció, Luis Castañer, professor en representació dels Consells de Centres Docents i de Departaments, Gloria Perona, estudianta a proposta del Consell de l'Estudiantat, Ferran Marqués, president de la CSAPDIU i Imma Torra Bitlloch, directora de l'ICE.

 

Bases 2010 

12è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2009

El jurat del 12è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC es va reunir el 7 de maig de 2009 a Barcelona i va acordar atorgar el Premi a les candidatures següents:


Modalitat 1: Premi a la trajectòria docent a Luis Castañer Muñoz, Introducción continuada de nuevas enseñanzas y métodos en ingeniería Electrónica y de Telecomunicación.

El jurat va valorar l'alt nivell de qualitat de la trajectòria d'aquest professor tant a nivell de docència com de recerca i el lligam que ha establert entre ambdues, amb la incorporació de noves temàtiques d'estudi i amb un gran nombre de publicacions docents destacades utilitzades de manera continuada en la docència, així com la seva presència i prestigi internacional.

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent al projecte Video streaming: integració de vídeos docents de baix cost a ATENEA com a nova eina d'ensenyament. Aprenentatge per a l'estudiantat d'enginyeria, dirigit pel professor Pep Simó, del departament d'Organització d'Empreses a l'ETSEIAT.

El jurat va valorar que el projecte enllaça amb la cultura juvenil d'utilització de vídeos curts a través d'Internet de manera oberta i pública i el fet que hi ha una implicació del centre, que ha creat un canal propi a YouTube, la qual cosa facilita l'accessibilitat perquè es tracta de xarxes de canals entrellaçats que permeten que les gravacions siguin posades a disposició i interconnectades entre diferents assignatures.

El jurat estava format per, Àngel Llobet Díez, membre del Consell Social,qui actuava com a president, Gabriel Bugeda, comissionat de Planificació, Avaluació i Qualitat, en representació del Consell de Direcció, Antonio Aguado, professor en representació dels Consells de Centres Docents i de Departaments, Jordi Díaz Casaubon, estudiant a proposta del Consell de l'Estudiantat, Ferran Marqués, president de la CSAPDIU i Imma Torra Bitlloch, directora de l'ICE.

Bases 2009 

11è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2008

El jurat de l'11è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC es va reunir el 29 d'abril de 2008 a Barcelona.

 

El jurat va considerar que els projectes presentats contenien aportacions valuoses en el camp de la docència però que els faltava recorregut per arribar a presentar resultats contrastats de qualitat, d'acord amb el que disposen les bases. D'altra banda, no s'hi va presentar cap candidatura amb una trajectòria d'una activitat docent rellevant.

 

Malgrat la baixa participació en aquesta edició, el jurat té constància que a la UPC hi ha PDI amb una activitat docent rellevant i que hi ha persones que treballen per a la millora de la qualitat docent, tant a nivell individual com d'equip i que duen a terme projectes que ja tenen resultats contrastats de qualitat. És per això que anima al Consell Social a buscar fórmules per estimular la participació al Premi.

 

El jurat estava format per, Àngel Llobet Díez, membre del Consell Social,qui actuava com a president, Ana M. Sastre Requena, vicerectora de Política Acadèmica, en representació del Consell de Direcció, Moisès Graells Sobre, professor en representació dels Consells de Centre i de Departament, Enric Fores Solar, estudiant a proposta del Consell de l'Estudiantat, Miguel Muñoz Lecanda, president de la CSAPDIU i Imma Torra Bitlloch, directora de l'ICE.

 

Bases 2008 10è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2007

S'ha atorgat el 10è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC a Moisès Graells, del departament d'Enginyeria Química pel seu projecte Planificació Estratègica de les assignatures d'Experimentació en Enginyeria Química a l'EUETIB (PEEEQ).

 

El projecte implica diverses assignatures d'una mateixa titulació i suposa un model de treball per al professorat ja que necessita d'una bona coordinació entre un nombre important de professors. D'altra banda, el plantejament i desenvolupament de l'activitat ha tingut una forta repercussió en la manera de treballar dels estudiants i permet el treball i el desenvolupament de competències. El projecte té, a més, un gran potencial per ser un exemple de bona pràctica per a altres centres de la UPC.


Es fa una menció especial honorífica a l 'equip dirigit pel professor Josep I. Rojas, de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels pel seu projecte Model Rocket Workshop,

 

El projecte concep l'assignatura com una actuació integradora dels aprenentatges adquirits en les assignatures d'anys anteriors i suposa una aplicació pràctica dels coneixements complexos que els alumnes han adquirit. El taller es planteja com un treball en equip i cooperatiu que permet treballar competències transversals.

 

El jurat ha estat presidit per Àngel Llobet, membre del Consell Social i format pel vicerector de Docència i Estudiantat, Xavier de las Heras, el vicepresident de la CSAPDIU, Miquel Muñoz Lecanda, Agustí Pérez Foguet, PDI nomenat pel Consell de Centres Docents i de Departaments i Mireia Pérez Plius, representant del Consell de l'Estudiantat.

Bases 2007 9è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2006

S'ha atorgat el 9è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, a Agustí Pérez Foguet i col·laboradors pel seu projecte Impuls de propostes per al Desenvolupament Humà i Sostenible a la UPC 2000-2005.

El jurat, format per, Àngel Llobet, qui actuava com a president, Francesc Daumal, Xavier de la Heras, Ricard Puntos i Maria Ribera Sancho , ha valorat el que representa la introducció als ensenyaments científico-tècnics de l'educació per al desenvolupament basat en els valors de la solidaritat, la igualtat, la inclusió i la cooperació i l'abast de l'acció per a la cooperació pel desenvolupament a la UPC, de la qual, el projecte és un reflex. 

Es fa una menció especial honorífica a l'equip dirigit per Miguel Valero Garcia i Joan Domingo pel seu projecte "El GIAC" (Grup d'Interès en Aprenentatge Cooperatiu): sis anys d'aprenentatge cooperatiu a la UPC. El jurat vol, amb aquesta menció, encoratjar l'equip a continuar treballant en la integració de les tècniques d'aprenentatge cooperatiu en la docència de les diferents assignatures.

 

El jurat ha estat format per, Àngel Llobet, qui actuava com a president, Francesc Daumal, president de la CSAPDIU, Xavier de la Heras,vicerector de Docència i Estudiantat, Ricard Puntos, en representació de l'estudiantat i Maria Ribera Sancho, professora nomenada pel Consell de Centres i de Departaments.

Bases 2006 8è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2005

S'ha atorgat el 8è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, ex-aequo, a l'equip dirigit per Maria Ribera Sancho pel seu projecte Els nous estudis de la FIB: viatge a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que descriu el treball realitzat pels diferents estaments de la FIB en la definició, disseny i implantació dels nous plans d'estudi per adaptar-los a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El jurat ha valorat laimplicació del centre, dels departaments i dels estudiants, el plantejament realista i coherent amb les directrius de l'EEES i l'oferta de recursos en forma de desenvolupaments tecnològics transversals de gran utilitat als professors per elaborar la programació de les assignatures, i a l'estudiantat, per tal de recollir una informació que permetrà la millora continuada del seu procés d'aprenentatge. I a l'equip dirigit per Francesc Solé Parellada, pel seu projecte El canvi cultural a la UPC que planteja un conjunt d'assignatures amb l'objectiu d'estimular l'esperit emprenedor i el caràcter innovador de l'estudiantat. El jurat ha valorat el model pedagògic utilitzat que encaixa plenament amb les directrius de l'EEES pel que fa a l'aportació a l'estudiantat d'un conjunt de competències, el foment de l'esperit emprenedor en l'àmbit de l'arquitectura i l'enginyeria i la trajectòria consolidada del projecte.

Es fa una menció especial honorífica a Jordi José i Manuel Moreno, pel seu projecte La Física a través de la ciència-ficció que planteja un conjunt d'activitats docents realitzades al voltant de l'aprenentatge de la física a través d'elements de ciència ficció. El jurat ha valorat la qualitat metodològica i l'originalitat del plantejament de l'assignatura, el foment de competències com l'esperit crític i investigador i la seva trajectòria consolidada.

Bases 2005 7è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2004

Els equips de la UPC dirigits per Andreu Català i Jesús Alcober han rebut el 7è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, dotat també amb 9.000 euros i que han guanyat exaequo els projectes Dos anys d'educació en alternança a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)  i Un pla d'estudis organitzat segons el model Project Based Learning (PBL) a l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) . El primer integra en el currículum de l'estudiant l'experiència professional mitjançant el fomentat la comunicació i la interacció entre estudiants, professorat i empreses, mentre que el segon fomenta que l'alumne adquireixi coneixements a partir de l'autoaprenentage i el treball en equip.

La iniciativa Dos anys d'educació en alternança, implantada a l'EPSEVG, té com a objectiu proporcionar a l'estudiantat una formació global universitat-empresa amb estades professionals a diverses empreses, d'un quadrimestre de durada cadascuna i remunerades, perquè puguin adquirir competències professionals que difícilment assolirien en contextos exclusivament acadèmics. Es tracta que els estudiants adquireixin competències transversals, com les habilitats pròpies de cada tema, el treball en equip i responsabilitats reals. A més, poden desenvolupar el projecte fi de carrera en la mateixa empresa. Aquesta iniciativa també catalitza i impulsa els intercanvis entre l'EPSEVG i les empreses participants, entre les quals hi ha Mahle, Pirelli, SEAT o Bosch, tant en la transferència de coneixement i tecnologia com en la coparticipació en la formació.


En el mateix sentit, el projecte Un pla d'estudis organitzat segons el model Project Based Learning (PBL), implantat a l'EPSC des de fa quatre anys, dóna més importància a la realització de projectes d'enginyeria en grup en detriment d'una visió més clàssica de les assignatures. Amb aquesta iniciativa, l'estudiant també aprèn una sèrie de competències transversals que s'adeqüen al nou marc de Bolonya, com ara l'autoaprenentatge, saber planificar i liderar un projecte i assumir responsabilitats dins del grup. També afavoreix l'ús de l'anglès, així com la participació d'empreses que són les responsables de supervisar alguns projectes.


Ambdós projectes han estat reconeguts també pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del DURSI, amb la distinció Jaume Vicens Vives per les innovacions a la docència que impliquen totes dues iniciatives.

 

El jurat estava format per Àngel Llobet Diéz, membre del Consell Social, qui actuava com a president, Joan M. Miró Sans, representant del Consell de Direcció, Ignasi Corbella Sanahuja, President de la CSAPDIU, Eulàlia Gríful Ponsati, en representació dels Consells de Centres i Departaments i Lluis Sarrado, en representació de l'estudiantat.

Bases 2004 6è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2003

El 6è Premi a la Qualitat de la Docència Universitària ha estat per l'equip de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa  (ETSEIT)  dirigit per la professora Eulàlia Griful Ponsati, sotsdirectora d'Innovació Acadèmica i responsable dels ensenyaments semipresencials a l'ETSEIT pel treball "Enginyeria en Organització Industrial. Implantació dels estudis semipresencials" per la qualitat del material docent desenvolupat i pels mecanismes de seguiment de l'aprenentatge dels estudiants, pels resultats acadèmics satisfactoris obtinguts i per la bona valoració que han fet els estudiants de les diferentes matèries.

El projecte premiat, pioner en matèria d'innovació docent d'una titulació tècnica completa semipresencial, ha estat una experiència pilot dins el conjunt d'ensenyaments universitaris d'enginyeria de tot l'Estat espanyol. L'equip guanyador està format per 64 professors i tècnics vinculats a la docència de segon cicle d'Enginyeria en Organització Industrial, en modalitat semipresencial. Els estudis es van iniciar el curs 2000-01 i actualment els cursen 220 estudiants. Enguany es titularà la primera promoció. Llegir la notícia. 

 

El jurat estava format per Josep M. Basañez Villaluenga, membre del Consell Social qui actuava com a president, Joan M. Miró Sans, en representació del Consell de Direcció, Ariadna Álvarez Garreta, en representació de l'estudiantat, Enric Carrera Gallissà, en representació dels Consells de Centres i Departaments i Jordi Cortadella Fortuny, president de la CSAPIU.

Bases 2003 5è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2002

En aquesta ocasió, ha estat atorgat a l'equip dirigit per Enric Carrera i format per un equip multidisciplinar de 18 professors de diferents departaments de la UPC, en el marc de la Càtedra UNESCO a la UPC en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global , pel seu projecte MaiT Medi ambient i Tecnologia. Es tracta d'una eina d'autoaprenentatge multimèdia per a la formació ambiental a la UPC, una assignatura de lliure elecció que ha estat impartida durant els darrers quatre anys. L'assignatura "Medi ambient i Tecnologia" està orientada a suscitar un canvi d'actituds respecte de l'entorn i a motivar els estudiants per a la intervenció en la direcció de la sostenibilitat. A més, mitjançant un material multimèdia molt agradable, l'assignatura es pot seguir de manera no presencial, la qual cosa la fa fàcilment accessible per a estudiants d'altres universitats.

El jurat estava format per Josep M. Basañez, membre del Consell Social, qui actuava com a president, Javier Barà, en representació de l'equip rectoral, Ariadna Álvarez Garreta, en representació de l'estudiantat, M. Àngels Puigvi, en representació dels Consells de Centres i Departaments i Jordi Cortadella, president de la CSAPIU.

Bases 2002 4rt Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2001

El treball LGWEB: eines interactives per a l'autoaprenentatge de l'Àlgebra, desenvolupat per l'equip de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona , va rebre el 4t Premi a la Qualitat de la Docència Universitària. Es tracta d'una eina dinàmica de suport a la formació. Aquesta eina motiva l'estudiant amb el joc i el repte, gradua el seu esforç mitjançant la resolució de problemes de dificultat progressiva, permet ampliar els temes, conèixer curiositats i biografies que ajuden a obtenir una millor perspectiva de la matèria, i seguir el procés d'aprenentatge en una assignatura troncal de primer cicle.

El jurat d'aquest premi, format per Josep Manuel Basáñez, Antonio Aguado, Ariadna Álvarez Garreta, Ramon Pallàs i Benjamín Suárez, ha fet una menció especial honorífica a Elisabet Arnó i Clàudia Barahona, professores de la Secció d'Anglès del Departament de Projectes d'Enginyeria , pel desenvolupament d'una assignatura del programa Intercampus per fomentar l'aprenentatge de l'anglès per a fins acadèmics. El jurat ha valorat el nivell significatiu d'innovació del projecte, que mostra una gran sensibilitat per l'estudiant, al qual li facilita l'accés a un gran ventall de recursos i el fa ser gestor actiu del seu procés d'aprenentatge.

Bases 2001 3r Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2000

El guanyador del 3r Premi a la Qualitat en la Docència Universitària ha estat el professor Ramon Pallàs i Areny, del departament d'Enginyeria Electrònica, pel seu treball Investigar per ensenyar, ensenyar per educar que il·lustra la seva trajectòria com a professor en la que ha aconseguit integrar d'una manera molt creativa les activitats de docència i de recerca.

El jurat estava format per Josep Lluís Jové, membre del Consell Social, qui actuava com a president, Joan M. Miró, vicerector de Docència i Estudiantat, en representació de l'Equip Rectoral, Benjamín Suárez, president de la CSAPIU, Miguel Usandizaga, representant dels consells de directors de Centres i Departaments i Roberto Hernández, representant de l'Estudiantat.

Bases 2000 2n Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 1999

El jurat del 2n PREMI A LA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA, format pel senyors , Àngel Llobet, membre del Consell Social, qui actuava com a president, Sergi Oliete, en representació de l'Estudiantat, Montserrat Pons, en representació de l'Equip Rectoral i Miquel Ralló, president de la CSAPIU i Javier Barà, en representació dels consells de directors de Centres i Departaments va designar guanyador del Premi al professor Claudi Alsina, del departament d'Estructures a l'Arquitectura, en reconeixement a la trajectòria de 25 anys de dedicació a la millora de l'ensenyament de les matemàtiques innovant en temàtiques, continguts i metodologies docents, amb una projecció a nivell nacional i internacional.

A més, va fer una menció especial honorífica al projecte Innovació i Patents. ALE de l'ETSEIB/UPC del professor Joaquim Lloveras Maciàdel Departament de Projectes d'Enginyeria, pel caràcter innovador d'aquesta fòrmula per desvetllar en els estudiants l'interès per la innovació tecnològica i la concreció d'aquesta innovació en productes, aproximant més al món industrial la formació tecnològica universitària de la UPC.

Bases 1999 1r Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 1998

El 1r PREMI A L'EXCEL·LÈNCIA EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA, ha estat atorgat al grup de professors ESDIM del Departament d'Enginyeria Electrònica, que dirigeix el professor Francesc Xavier Villasevil pel seu projecte Investigació/Acció a l'Aula. Assaig i avaluació de nous mètodes docents

El jurat estava format pel senyors Miquel Puig, qui actuava com a president Javier Barà, Cristina Campos, José B. Mariño i Benjamín Suárez.

 

El treball consisteix en la investigació de l'aplicació d'una metodologia didàctica activa i participativa, amb tècniques de treball en grup i suport de material didàctic propi, per facilitar un aprenentatge més autònom per part de l'alumne i modificar el paper predominant d'informador del professor.

 

El treball, iniciat el 1995, està ben fonamentat i s'ha desenvolupat amb una metodologia científica rigorosa, conté una anàlisi comparativa exhaustiva dels resultats que està d'acord amb els objectius de millora del procés d'aprenentatge, una valoració crítica dels seus aspectes positius i negatius i un pla d'evolució futura i d'extensió a d'altres assignatures de l'àrea.

Bases 1998