Comparteix:

Subscriu-te al butlletí

De forma periòdica pots rebre per correu electrònic el butlletí d'EsportsUPC amb un detall de les activitats que s’organitzen al llarg de la propera setmana o durant la quinzena següent. Tota la informació que pugui ser del teu interès, al teu abast de la manera més ràpida i còmoda.

Vols rebre cada mes la informació de les activitats d'EsportsUPC? Només has de clicar al botó següent, emplenar el formulari i t’enviarem el butlletí d’activitats per correu electrònic. 

Informació de protecció de dades


Responsable del tractament: Universitat Politècnica de Catalunya
Servei d’Esports
info.esports@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitats del tractament: F03.2 Difusió i gestió d’activitats esportives: Gestionar les dades de les inscripcions, altes o baixes dels serveis que s'ofereixen. Informar de les variacions o canvis que es puguin produir en els mateixos serveis, i promocionar-ne de nous.
Legitimació: El tractament és necessari per executar un contracte en el qual la persona interessada és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva; El tractament de promoció de noves activitats o serveis es basa en el consentiment explícit de la persona afectada.
Destinataris:  Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliquin la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la UPC o mitjançant la seu electrònica.
Termini de conservació: Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits següents: legal o normatiu, evidència jurídica, rendició de comptes financers, necessitats contractuals o patrimonials.
Reclamació: Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat