Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Legislació en matèria de protecció de dades personals

Legislació en matèria de protecció de dades personals

Àmbit de la Unió Europea

Títol Publicat
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. (Reglament general de protecció de dades) (ES | EN) - RGPD - DOUE  L 119/1, 4.5.2016

Àmbit estatal

Títol Publicat
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (CAT | ES) - LOPDGDD - BOE núm. 294, 6.12.2018
Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. (CAT | ES) BOE núm. 126, 27.05.2021