Comparteix:

UPCGrau i UPCPostgrau

Les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau ofereixen manuals adreçats a donar suport als estudis de Grau, Màster i Doctorat de la UPC.

Col.lecció UPCGrau

Són llibres bàsics que poden contenir tant continguts teòrics com problemes, exercicis, pràctiques, etc. relacionats amb les assignatures i titulacions de grau de la UPC.

Col·lecció UPCPostgrau

Són llibres especialitzats relacionats amb els màsters i programes de doctorat de la UPC.

Novetats

Estadística y salud : principios metodológicos en las guías de publicación

Erik Cobo, José Antonio González

Dinámica de sólidos y partículas

David Sánchez Molina, Silvia García Vilana