Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Llibres / UPCGrau i UPCPostgrau / Protocol per a l’edició de llibres per a les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau

Protocol per a l’edició de llibres per a les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau

Tot el personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya pot presentar les seves propostes d'edició de llibres a títol individual, en equips de persones o coeditant-los amb persones no vinculades a la universitat.

1. Objecte

L’objecte d’aquest protocol és facilitar un mecanisme obert al PDI de la universitat per tal de poder presentar propostes per a l’edició, la publicació i la distribució de nous títols de llibres de suport a la docència que s’imparteix a la UPC, dins les col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau creades en el marc del pla Publica Digital!.

 • COL·LECCIÓ UPCGRAU: són manuals docents amb contingut teòric, problemes, exercicis, pràctiques, etc. relacionats amb les assignatures i titulacions de grau de la UPC.
 • COL·LECCIÓ UPCPOSTGRAU: són llibres especialitzats relacionats amb els màsters i programes de doctorat de la UPC.

2. Beneficiaris

Són destinataris d’aquest protocol tot el PDI de la Universitat Politècnica de Catalunya, el qual pot presentar les seves propostes a títol individual, en equips de persones o coeditant els llibres amb persones no vinculades a la universitat.

 

3. Sol·licituds

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el formulari web.
 
La sol·licitud la realitzarà un dels autors/ores de l’obra proposada i contemplarà la següent informació: 
 
Modalitat de la col·lecció: 
 • Grau
 • Postgrau
Àmbit temàtic UPC: 
 • Arquitectura, Urbanisme i Edificació
 • Ciències aplicades
 • Ciències i Tecnologies dels aliments
 • Comunicació i mitjans audiovisuals
 • Enginyeria aeroespacial
 • Enginyeria civil
 • Enginyeria de biosistemes
 • Enginyeries en tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Enginyeries industrials
 • Enginyeries naval, marina i nàutica
Conveniència: 
 • Titulació grau /màster i assignatures a les quals va destinada l’obra.
 • Declaració de conveniència de la proposta als continguts de la Guia Docent de PRISMA, signada pel responsable de l’assignatura (o pel cap del Departament i/o Institut).
Menció de responsabilitat i autoria: 
 • Nom i Cognoms dels autors/ores del llibre
 • Breu “curriculum vitae” dels autors/ores del llibre
Títol del llibre: 
 • Títol principal
 • Subtítol
Resum de l’obra: 
 • Descripció del treball i breu resum dels continguts, proposta de sumari, extensió aproximada, mostres de continguts (en el cas que hi siguin disponibles).

4. Criteris de selecció

Es prioritzaran els projectes de nous títols per publicar segons els següents criteris:

 • Que l’obra contempli la totalitat dels continguts de les assignatures definits a la seva Guia Docent de PRISMA, així com en promogui l’assoliment de les seves competències específiques.
 • Que l’obra sigui vàlida com a manual de classe per a més d’una assignatura de les titulacions impartides a la universitat.
 • Que l’obra contempli tant continguts teòrics de l’assignatura, com continguts pràctics (problemes, exercicis, pràctiques, etc...).
 • La disponibilitat pressupostària per a l’edició dels llibres.

5. Condicions de publicació de les obres

 • Els llibres seran publicats per la UPC sota la marca Iniciativa Digital Politècnica.
 • Els llibres han d’estar preferentment escrits en l’idioma d’impartició de les assignatures en les quals s’utilitzaran.
 • Els autors de les obres es responsabilitzen de l’originalitat dels continguts, així com de la disponibilitat de les corresponents llicències per a la incorporació de possibles continguts de tercers.
 • Es prioritzarà la distribució i disponibilitat dels llibres en format digital, facilitant-ne també la còpia d’exemplars en format paper mitjançant serveis d’impressió sota demanda.
 • Els autors del llibres hauran de signar, prèviament a la seva publicació, el contracte de drets d’autor corresponent. 
 • L’entrega dels originals haurà de seguir les pautes marcades per Iniciativa Digital Politècnica.
 • Un cop publicats els llibres, aquests s’han d’incorporar a la bibliografia bàsica de les Guies Docents de PRISMA de les assignatures corresponents.
 • Tots els llibres seguiran un procés de revisió lingüística segons les pautes marcades pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, el qual serà validat i aprovat pels autors/ores dels treballs. 

6. Autoria

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que els beneficiaris dels ajuts consenten tàcitament:

 • Que les publicacions editades en versió electrònica seran consultables en text complet des dels Sistemes d’Informació de la universitat, així com des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UPC.
 • L'Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals potencia l’accés obert a Internet de les obres publicades per tal d’incrementar la visibilitat i l’impacte dels autors de la universitat, per la qual cosa els llibres digitals publicats en aquesta convocatòria podran ser accessibles a Internet sota una llicència Creative Commons (CC), un cop hagin passat tres anys des de la data de la seva publicació i de mutu acord amb els autors, o de forma immediata si l’autor/a ho fa constar a la sol·licitud.

7. Entrega d’originals

Els originals s’hauran de presentar prioritàriament en els següents formats:

 • Word, seguint la plantilla i pautes ja preparades per a aquest format Latex InDesign, seguint els criteris d’estil i plantilla de la col·lecció.
 • Trobareu les plantilles en Word i InDesign a aquest mateix portal (http://publica.upc.edu/que-vols-publicar/llibres/eines-d’edicio)
 • Es tindran en compte, en la redacció dels treballs, els recursos de redacció elaborats pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC (http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio).
 • Es tindran en compte les pautes per a la citació de documents elaborades pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC (http://publica.upc.edu/estil/inici).