Comparteix:

Llista de contactes

Llista de contactes

 

DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ, AVALUACIÓ I QUALITAT  

       

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)  

Cap del Gabinet Jordi Campos
Activitat Adreça de suport Contacte

 

Seguiment i Acreditació de titulacions i Acreditació Institucional.

 

Esther Sans
Manel Rojas
Sergio Caballero
Processos de planificació estratègica.
Sistema d'assegurament de la qualitat de la recerca

 -

-

Seguiment de processos transversals i de planificació estratègica de la Universitat

  

 

 Ana Muñoz

Processos d'acreditació del PDI

Avaluació de la recerca – DRAC (Punts PAR i Punts PATT)

Ramon Miralles
Mònica Vicente
Observatori de rànquings Mercè Grau

 

 

 


Dades estadístiques i indicadors
El·laboració, publicació i difusió d'estadístiques internes i externes (Llibre de Dades i Bussines Intelligence)

 

Jordi Sallarès
Carlos Corominola
Francesc Dàpia 

 

 

Dades UNEIX
Montse Foixench 
Francisco Murcia
Feli Ferre

 

Enquestes d'opinió i satisfacció

-
Maria Dolores Gómez

 

Processos d’avaluació i de carrera acadèmica del PDI  
Mèrits de docència, de recerca i de gestió 

Cristina Esteve 

Règim de dedicació 

Avaluació del professorat lector 
Promoció dels associats

 

Programa de càtedres  Francesc Dàpia 
Planificació i reconeixement de l’activitat docent (punts PAD i Punts DiC).
Anàlisi de l’activitat docent i encàrrec docent

 

Francisco Murcia

       

ÀREA DE PERSONAL I ORGANITZACIÓ

Servei de Desenvolupament Organitzatiu

Activitat Adreça de suport Contacte

 

Implantació de la gestió orientada a processos  

 
Remei Parejo
Vanesa Ranchal
       

ÀREA ACADÈMICA

Servei de Gestió Acadèmica

Activitat Adreça de suport Contacte
Verificació i modificació de titulacions https://demana.upc.edu/sga/ Mari Cruz Aragon

 

On ens trobaràs:

Plaça Eusebi Güell,  6
Edifici VX, 
Campus Nord
08034 Barcelona

 

Ubicació Google maps