Comparteix:

Temes

Comparteix:

Qualitat institucional

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Universitat respon a l’objectiu i el compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el funcionament mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínua i assolir la satisfacció dels diferents grups d’interès relacionats amb la Universitat.

Per contribuir a la millora de l'organització, la UPC explica i difon als seus grups d'interès els principals resultats obtinguts en l'activitat acadèmica, investigadora i de gestió mitjançant memòries i informes.

Comparteix:

Qualitat de les titulacions

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, les universitats han de garantir que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les institucions universitàries han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) formalment establerts, implementats i públicament disponibles.

Comparteix:

Qualitat dels serveis

Comparteix:

Estadístiques i indicadors

Recullen les principals dades i indicadors de les titulacions oficials de grau, màster i doctorat que s'imparteixen a la UPC.