Qualitat institucional

La UPC és una universitat amb una llarga experiència i un gran bagatge en la promoció de la qualitat en tots els seus àmbits d’activitat.

Els diferents Consells de Direcció, des del curs 1995-1996 fins a l'actualitat, han impulsat eines de planificació de l’activitat institucional, estructurada en objectius estratègics i específics, establint actuacions i accions per assolir-los i, en general, identificant els diferents nivells de responsabilitat, la temporalització, els indicadors de resultats i l’estat de cada proposta, en termes d’assoliment i han impulsat mecanismes d’avaluació i planificació de l’activitat acadèmica i de les persones.