Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pantalles / Associats / valora_pdi

valora_pdi

Valoració del PDI:

A continuació, pots emetre la valoració del PDI com Favorable o Desfavorable. Recorda que si la valoració és Favorable, cal donar-li un ordre de priorització dins la unitat, si escau. Recorda que cal prioritzar amb un ordre numèric entre 5 nivells diferents de prioritat (1, 2, 3, 4 i 5) les sol·licituds favorables del personal adscrit a la teva unitat, on l’1 és el nivell de prioritat més alt i 5 el més baix. Les unitats d’adscripció prioritzaran les diferents candidatures entre aquests 5 nivells diferents de prioritat, podent assignar a cadascun d’aquests nivells un màxim d’un 25% de les candidatures assignades a la unitat, és a dir, un màxim d’un quartil de les candidatures admeses per a cada nivell. Com a criteris de priorització, es poden tenir en compte els resultats acadèmics aconseguits i les contribucions científiques, tecnològiques, artístiques o professionals desenvolupades en l'àmbit  d'empreses, institucions o com a professionals liberals, considerant la seva qualitat i repercussió en l'àmbit  en el qual el candidat o candidata desenvolupa la seva activitat docent.

Consideracions prèvies a l’elaboració dels informes per l'accés a tipus 2:

Per poder valorar una sol·licitud com a Favorable és condició necessària però no suficient que el candidat o la candidata compleixi almenys algun dels següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor.
  • Acreditar una experiència professional d’especial rellevància en relació a la docència que duu a terme.

Consideracions prèvies a l’elaboració dels informes per l'accés a tipus 3:

Per poder valorar una sol·licitud com a Favorable és condició necessària però no suficient que el candidat o la candidata compleixi almenys algun dels següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor.
  • Acreditar una experiència professional d’especial rellevància en relació a la docència que duu a terme i tingui reconeguda una antiguitat de 15 anys com a professorat a la UPC a data 18 de setembre de 2022.