Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pantalles / Catedres / catedres_avaluacio

catedres_avaluacio

Resolució 051-2021-52/4, de 26 de juliol, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual s’aprova la publicitat de la relació de puntuacions de cada bloc i a la global de les persones sol·licitants amb indicació de qui ha superat el Programa de Càtedres 2021.

A més a més, també podreu consultar la següent informació:

  1. El detall de la valoració dels mèrits-arbre de requeriments.
  2. La valoració dels mèrits realitzada per la CSAPDIU.
  3. La valoració global del Programa Càtedres 2021.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats d'aquest ordre jurisdiccional de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà que es publiqui, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament un recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, també a partir de l’endemà de la publicació. En aquest cas, no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que no es resolgui expressament el recurs interposat o se n’hagi produït la desestimació presumpta per silenci, al cap d'un mes de la interposició.

 

Els resultats es mostren a l'apartat de novetats de la pantalla inicial de l'aplicació.