Vés al contingut (premeu Retorn)

catedres_indicadors

Sou a: Inici / Pantalles / Catedres / catedres_indicadors

catedres_indicadors

En aquest apartat trobareu la informació que figura a les bases de dades i a les aplicacions de la UPC identificades com a fonts per proveir indicadors i dades per l'avaluació de mèrits-enquestes i mèrits-arbre de requeriments del programa de càtedres 2023 (detallat a l’annex 1 de la normativa corresponent) així com el resultat de les enquestes sobre l’actuació docent del professorat, en relació a l’article 8 de l’esmentada normativa.

La informació la presentem agrupada en quatre documents, un per a cada bloc de l’arbre de requeriment, més un cinquè arxiu amb les dades de l'avaluació de mèrits-Enquestes. Són dades provisionals mentre duri el període per completar la informació o presentar al·legacions. Un cop avaluades i resoltes totes les aportacions i al·legacions, es publicaran les dades amb caràcter definitiu.

Us recomanem imprimir cada pdf i examinar detalladament la informació que hi conté per tal de completar-la o al·legar allò que considereu.

També s'adjunta un fitxer en format excel amb la informació de l'indicador B15-Impartició de docència reglada en català. Caldrà complimentar dos camps. El primer és per indicar si la llengua d'impartició s'ha realitzat en català, i el segon per identificar els dos primers cursos en que s'ha impartit en català. Aquests dos camps s'han d'informar per a cadascuna de les assignatures triant entre la paraula SI o NO.  Una vegada complimentada aquesta informació, el nou document excel s'haurà d'annexar a través del gestor d'incidències del mateix indicador B15. Tota aquesta informació serà contrastada amb cadascun dels centres docents on s'hagi impartit docència.

Segons el punt 1.5 del document de Bases específiques de la Convocatòria del Programa de Càtedres 2023, en qualsevol moment del procés, es podrà requerir a les persones sol·licitants la presentació dels documents originals que acrediten els mèrits al·legats.