catedres_inici

 

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació Programa de Càtedres de la UPC, la qual us permetrà en aquesta fase, consultar la relació de mèrits que es tindran en consideració per a l'avaluació del Programa de Càtedres 2023.

Normativa:

Resolucions:

NOVETATS: