catedres_upload

  1. Selecciona un fitxer amb el Currículum Vitae abreujat.
  2. Prem el botó "Pujar fitxer" per guardar-lo al servidor.

Mida màxima autoritzada 20 MB. Els formats permesos són Adobe Acrobat Reader (.pdf <-- recomanat!), LibreOffice i OpenOffice (.odt), Microsoft Word (.doc, .docx) i text simple sense format (.txt).

 

Nota aclaratòria:

Al punt 3.1 del model de currículum vitae abreujat s’especifica que caldrà adjuntar les 5 millors publicacions i/o contribucions que poden incloure projectes d’arquitectura, creacions artístiques i exposicions. Aquesta documentació s’haurà d’annexar com un document PDF i la seva mida màxima no podrà excedir els 20 MB.