Vés al contingut (premeu Retorn)

inici

Sou a: Inici / Pantalles / MèritsDocents / inici

inici

Informació de Normativa dels Mèrits de Docència (pàgina principal)

Normativa relativa al Complement Bàsic de Docència

PDI FUNCIONARI

El Reial Decret 1086/1989 i la posterior modificació de l’any 2000 (Reial Decret 74/2000) són les normatives estatals que emmarquen l’avaluació i el reconeixement de la docència exercida pel professorat en els últims 5 anys.

PDI CONTRACTAT

L'Article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes emmarca l'avalució de la docència als efectes d’assolir el complement per mèrits de docència.

Normativa relativa al Complement Addicional de Docència

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i per mèrits de gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquest complement es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el Consell Social de cada universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern d'aquesta i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Pel que fa al complement de docència, la seva avaluació es fa d'acord amb el model d'avaluació docent que recullen els Manuals d'Avaluació Docent de les universitats públiques catalanes, certificats per AQU Catalunya. Així mateix, i d'acord amb el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, correspon a AQU Catalunya certificar els informes d'avaluació dels mèrits docents emesos per part de les universitats públiques.

Per poder optar a l’avaluació docent a efectes de sol·licitud del complement addicional docent, cal complir les dues condicions que estableix AQU:

  • Que la mitjana de docència impartida durant el període avaluat (que serà com a mínim de 5 anys) sigui igual o més gran que dues hores per setmana (18 punts), i
  • Que la mitjana de docència impartida durant el tram sigui igual o més gran que el 50% de la capacitat lectiva, descomptada la reducció per l’exercici de càrrecs acadèmics que correspon, en cada moment, a la categoria de PDI que s’ocupa.
Convocatòria d'AQU Catalunya d'avaluació dels mèrits addicionals docents 2022

Altra normativa relativa a l'avaluació de l'activitat docent

A TENIR EN COMPTE: