instruccions_pdi

instruccions pel PDI a l'entrar a l'aplicació

Instruccions de com sol·licitar l'avaluació docent:

 • Mitjançant el botó “Afegir tram” heu d’indicar el/s període/s que voleu sotmetre a avaluació, així com el/s complement/s que desitgeu sol•licitar (indicant si aquesta és la vostra primera avaluació, i si heu exercit docència fora la UPC).
 • Després d’introduir els trams, si voleu modificar-los o eliminar-los ho podeu fer mitjançant les icones que apareixen al costat de cada tram introduït.
 • Una vegada hagueu introduït els trams, us apareixerà en aquesta mateixa pantalla l'enllaç per descarregar-vos la sol·licitud la qual haureu de presentar a través de la seu electrònica de la UPC fins el 21 de desembre de 2023, inclòs.
 • Les instruccions per presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC les trobareu al final d'aquesta pàgina, després que hagueu clicat el botó "afegir tram" per indicar el període d'avaluació, el mèrit de docència del qual sol·liciteu l'avaluació i la modalitat d'aquesta avaluació. Un cop hagueu indicat aquesta informació haureu de clicar el botó "guardar canvis" i tornareu a l'anterior pantalla on us apareixerà, finalment, un requadre amb les instruccions per presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC.

Recordeu que...

 • Podeu consultar les vostres dades personals i d’adscripció. És important que reviseu si el vostre correu electrònic és el correcte, ja que serà el que utilitzarem per posar-nos en contacte amb vosaltres durant el procés.
 • D’acord amb el calendari previst l’elaboració de l’autoinforme i la validació de la resta de dades que es tenen en compte en aquest procés d’avaluació, es realitzarà del 18 de març al 19 d'abril de 2024, inclòs.
 • Si teniu alguna incidència durant aquest procés, ens la podeu comunicar a través de la nostra bústia de correu electrònic, info.trams@upc.edu, tot indicant a l’assumpte: "mèrits de docència (convocatòria 2023)".
 • Per poder optar a l’avaluació docent a efectes de sol·licitud del complement addicional docent, cal complir les dues condicions que estableix AQU:
  • Que la mitjana de docència impartida durant el període avaluat (que serà com a mínim de 5 anys) sigui igual o més gran que dues hores per setmana (18 punts), i
  • Que la mitjana de docència impartida durant el tram sigui igual o més gran que el 50% de la capacitat lectiva, descomptada la reducció per l’exercici de càrrecs acadèmics, que correspon, en cada moment, a la categoria de PDI que s’ocupa.