instruccions_pdi2_febrer

instruccions pel PDI en el resum d'indicadors pels períodes demanats mostrat de febrer a març

Informacions d'interès

  • A través d'aquesta pantalla heu de seleccionar el tram sobre el qual voleu consultar la informació. Per fer-ho, podeu clicar sobre el període a consultar o bé, per anar directament a un indicador concret, podeu clicar sobre la valoració de l'indicador.
  • Recordeu que teniu temps fins el dia 28 de març per elaborar l’autoinforme i completar/validar, si és el cas, la informació de la resta d’indicadors.
  • En posterioritat, la comissió avaluadora es reunirà i avaluarà la documentació aportada (fins llavors no es revisarà cap documentació).
  • La informació aportada per un complement, si s'escau, es tindrà en compte pels dos complements (no cal aportar-la dues vegades).
  • Tot i haver elaborat l'autoinforme, l'indicador apareixerà com a PENDENT (P), doncs estarà pendent de valoració per part de la comissió avaluadora.
  • Tot i que les UUAA hagin valorat l'indicador d'opinió dels responsables acadèmics, l'indicador apareixerà com a PENDENT, doncs estarà pendent de valoració per part de la comissió avaluadora.