instruccions_pdi2_maig

instruccions pel PDI en el resum d'indicadors pels períodes demanats mostrat al tràmit d'audiència (maig)

Informacions d'interès

  • Recordeu que teniu temps fins el dia 17 de maig per revisar la valoració dels complements i presentar al·legacions o aquells documents i justificacions que es considerin necessaris respecte la informació de la qual ja es té constància, en format de text o de fitxer. Aquestes al·legacions s'han de comunicar en l'apartat d'observacions que hi ha dins de cada indicador d'avaluació.
  • A continuació la comissió avaluadora es tornarà a reunir i avaluarà la informació aportada durant el tràmit d'audiència.
  • Podeu veure el calendari complet aquí.