registre_electronic_pre

Instruccions presentació sol·licitud registre electrònic

Presentació de la sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC:

Cal presentar la sol·licitud que genera aquesta aplicació a la seu electrònica seguint les instruccions següents:

  1. Descarregueu al vostre ordinador el PDF de la sol·licitud amb tots els períodes sol·licitats prement l'enllaç següent: Descarregar sol·licitud  (Nota: manteniu el nom suggerit que segueix el format "Cognom1_Cognom2_Nom_ MeritsdeDocencia_2023.pdf").
  2. Connecteu-vos a la seu electrònica. A l'apartat "Inicia el tràmit" prémer el botó "Tramita". Els camps de les "dades personals", "exposo" i "sol·licito" estan automàticament emplenats.
  3. A l'apartat de la "documentació adjunta" cal adjuntar el PDF de la sol·licitud que us heu descarregat en el pas 1 i, si és el cas, altra documentació a tenir en compte en la vostra avaluació docent, especialment quan durant el període sotmès a avaluació s'hagi impartit docència fora la UPC.
  4. En l'apartat AVÍS LEGAL cal assenyalar "he llegit i accepto les condicions".
  5. Finalment, prémer el botó de "signa i registre".

Important: per poder generar i presentar la sol·licitud en la convocatòria actual, cal introduir com a mínim un període per sotmetre a avaluació, utilitzant el botó "Afegir tram".