docencia_global_notramdocent

La valoració d'aquest apartat pel professorat que no té reconegut cap tram docent, per tenir una vinculació inferior a 5 anys, es realitzarà d'acord amb els criteris d'avaluació que estableix l'acord CG/2023/08/47, de 25 d'octubre de 2023, de modificació del Manual d'Avaluació Docent, d'acord amb els requeriments d'AQU.  

La combinació dels resultats serà la següent:

- Si 3 valoracions favorables: A

- Si 2 valoracions favorables: B

- Si 1 valoració favorable: C

- Si 0 valoració favorable: D