docencia_global_transitori

Valoració global

El professorat que no disposa d'un tram addicional docent viu, que no té reconegut el màxim de 6 trams del complement addicional docent, i que l'endarreriment en la sol·licitud d'un nou tram addicional docent és superior a una convocatòria, però té el tram bàsic viu, s'estableix el següent mecanisme d'avaluació:

-          Si la mitjana d'enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics (del 18/19 al 22/23) és  igual o superior a 3,5 la valoració serà B; si no, la valoració obtinguda serà C.

En el cas que no es tingui el tram bàsic viu i la mitjana d'enquestes dels darrers 5 cursos acadèmics  (del 18/19 al 22/23) sigui inferior a 3,5, la valoració obtinguda serà D.