recerca_5sexennis

VALORACIÓ GLOBAL

El professorat que ja té concedits 5 trams de recerca (o més), sempre que acrediti l'obtenció de PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2021 i/o 2022), obtindrà una valoració global d'"A" en tot l'apartat de recerca. En la suma dels 5 sexennis es tindrà en compte tant els trams de recerca com els de transferència del coneixement i innovació. En conseqüència no té indicadors d'avaluació específics de recerca.

Per a més informació respecte les dades dels trams de recerca i els PAR T1 que teniu reconeguts us podeu adreçar a infopdi a través del següent enllaç: http://www.upc.edu/infopdi. Un cop dins us haureu d'adreçar a l'apartat de "processos d'avaluació" per consultar els trams de recerca i a l'apartat de "recerca" per consultar els PAR T1.