La UPC a l'Examen de Transparència

A partir de la revisió metodològica realitzada l’any 2018, l'avaluació dels indicadors va començar a donar com a possible resultat una d’aquestes tres qualificacions: "compleix totalment” (2 punts), “compleix parcialment” (1 punt) o “no compleix” (0 punts). Fins aleshores, el resultat havia estat dual, considerant-se que la universitat, respecte un determinat indicador, únicament podia ser o “transparent" o "no transparent".

A partir de la suma de puntuacions obtinguda amb aquell canvi, entre altres criteris, les universitats passaven a ser classificades en el seu conjunt com a “Transparents”, “Translúcides” o “Opaques”. En el cas de les universitats públiques, els criteris eren aquests:  

 

  • Transparents: institucions que tenien 40 o més punts i que els indicadors “Estats financers” i “Informe d'Auditoria” han estat valorats com a transparents.
  • Translúcides: universitats que havien obtingut 30 o més punts.
  • Opaques: institucions amb menys de 30 punts.

 

A partir del  nou canvi de model de l’any 2022, si bé els editors van mantenir la publicació de l’informe de transparència amb dades majorment agregades, es va suprimir la publicació del rànquing de transparència web corresponent, l’última edició consultable del qual és la del 2019 (feta pública el mes de novembre de l’any 2020).

No obstant això, el nou servei de verificació externa permet a les universitats acreditar el seu nivell de transparència web a través de l’obtenció d’un segell, de vigència anual. El segell “t de transparente” consta de tres categories:

 

  • Segell “t***”, la categoria màxima, que s’atorga quan es compleixen més del 90% dels requisits
  • Segell “t**”, si s’assoleix entre el 80 i el 90% de compliment
  • Segell “t*”, si es compleix entre el 70 i el 80% dels requisits

 

  • Absència de segell, per sota del 70% de compliment

 

Tot seguit es poden consultar els resultats obtinguts per la UPC els darrers anys, a partir del model metodològic aplicat en cada cas: