Vés al contingut (premeu Retorn)

Ranking de Transparència de les universitats públiques

Compromiso y Transparencia

La Fundación Compromiso y Transparencia elabora una sèrie d'informes anuals que analitzen la informació publicada en els webs de determinats tipus d'institucions, com ara les universitats estatals públiques i privades.

Tot i així, la primera edició d'aquest rànquing, referida al 2011, feia referència només a les universitats públiques. L'informe es fa públic, normalment, l'any següent de l'anàlisi.

L'avaluació de la transparència voluntària i rendició de comptes al web de les universitats té en compte l'esforç per difondre i publicar informació rellevant de l'organització seguint quatre criteris bàsics: la visibilitat, l'accessibilitat, la vigència o actualització de les dades i la integralitat, entesa aquesta com que la informació sigui completa i exhaustiva.

D'aquesta manera, els editors cerquen el compliment (o no) d'aquests criteris en tota una sèrie d'àrees i d'indicadors.

Les àrees que analitzen són: Missió, Pla Estratègic, Personal, Govern, Demanda i oferta acadèmica, Claustre, Alumnes, Informació Econòmica i Resultats.  Amb excepció de les dues primeres, la resta d'àrees es composa per tota una sèrie d'indicadors dels que es cerca informació als webs de les institucions.