Comparteix:

La UPC al THE Impact Rankings

 

A la primera edició del rànquing els editors van analitzar onze dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU: l'ODS3 Salut i Benestar; l'ODS4 Educació de Qualitat; l'ODS5 Igualtat de Gènere; l'ODS8 Treball Digne i Creixement Econòmic; l'ODS9 Indústria, Innovació i Infraestructures; l'ODS10 Reducció de Desigualtats; l'ODS11 Ciutats i Comunitats Sostenibles; l'ODS12 Producció i Consum Responsables; l'ODS13 Acció Climàtica; l'ODS16 Pau, Justícia i Institucions sòlides i, l'ODS17 Aliances pels Objectius.

D’ençà de l’edició 2020 el rànquing ha incorporat la resta d'ODS i avalua els disset. 

A partir de la informació facilitada per les institucions i de les dades bibliomètriques que obtenen directament d’Scopus, el rànquing avalua un total de 228 indicadors; es pot accedir al detall seguint aquest enllaç.

Es poden consultar els resultats obtinguts per la UPC a cada edició del rànquing clicant en l'enllaç corresponent: