El teletreball a la UPC

A continuació trobareu diferents enllaços d'accés ràpid relacionats amb el teletreball a la UPC:

Consultes relacionades amb el teletreball les haureu de canalitzar a través del Gestor de Serveis: PUC-Personal.

Eines TIC per al teletreball: Treballa en remot i Noves eines de Google (G Suite for education)

Telèfons per a consultes TIC93 401 62 13 (ATIC)

Formació Online de ciberseguretat i protecció de dades en el teletreball de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 

Recomanacions prevenció riscos i salut al teletreball: https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball/Guia-orientacions-TT

La UPC incorpora el teletreball amb la finalitat de facilitar la conciliació de la vida personal amb la vida laboral del personal d'administració i serveis de la Universitat, avançar en una cultura d'organització del treball més flexible basada en l'acompliment d'objectius i orientada cap a l'obtenció de resultats, la confiança i corresponsabilitat entre els caps i col·laboradors i aprofundir en un model que progressa cap a l'administració electrònica i l'optimització de recursos tot garantint la qualitat i la quantitat dels seus serveis a l'usuari.

El seu inici es remonta l'any 2008 amb la realització d'un Pla Pilot i a partir de l'avaluació positiva d'aquests anys, la UPC referma el seu compromís amb l'aprovació el juny de 2016 del Pacte sobre la normativa de Teletreball per al PAS de la UPC.

L'any 2017 i fruit del treball col·laboratiu d'un grup format per teletreballadors, comandaments i altres membres dels equips de treball de la UPC, es presenta la Guia de Bones Pràctiques al Teletreball amb l'objectiu d'oferir eines per a millorar l'eficàcia i l'eficiència dels serveis i els resultats. 

Una gran part de les recomanacions que es fan en l'àmbit del teletreball són aplicables encara que no es teletreballi.