Gestió d'Incidències

La finalitat del present procés és definir la forma que el Gabinet de Relacions Institucionals de la Universitat Politècnica de Catalunya tramita les indicències que inclouen les reclamacions, les queixes, els suggeriments i els reconeixements entesos com a generadors d'oportunitat de canvi i de millora, tot definint els canals i el procediment per a resoldre les peticions dels nostres agents d'interès.

Podeu descarregar aquí el procediment de gestió d'incidències.