Valors

Els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament per a realitzar-nos com a persones i aplicar aquests a l’àmbit laboral. Són declaracions fonamentals que ens ajuden a preferir, apreciar i escollir una conducta per comptes d’una altra. Ens proporcionen una pauta per a formular metes i propòsits tot reflectint els nostres interessos i conviccions més importants.

Aquests són:

  • Participar en la implantació de la internacionalització com a part de la formació global dels estudiants i dels professionals.
  • Oferir serveis de qualitat.
  • Sustentar una actitud mental oberta cap a altres realitats basant-se en el respecte.
  • Compromesos amb els valors i les actituds de solidaritat, de sostenibilitat i d’equitat.