Visió i Reptes

Visió

 

  • Esdevenir una unitat de referència en l'impuls, el seguiment i el suport als processos d'internacionalització de la comunitat universitària i dels òrgans de govern.
  • Ser la referència tècnica en els serveis d'aquest àmbit, fora de la UPC.

Reptes

 

    • Internacionalitzar la institució.
    • Internacionalitzar les persones.
    • Intensificar el partenariat estratègic i les aliances externes.
    • Desenvolupar les eines adequades per poder implementar les activitats d’internacionalització