Comparteix:

CONVOCATÒRIA 2022-2023 D'AJUTS DE MOBILITAT PER A JOVES INVESTIGADORS

La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Fundació Barcelonesa d’Amics del País, amb la col·laboració de Don Javier Godó, Conde de Godó, i la Fundació "La Caixa", concedeix ajut de beques adreçades al personal docent i investigador de Catalunya i als estudiants de doctorat vinculats a universitats i centres de recerca, ICREA de Catalunya, per fer una estada mínima de tres mesos en centres de recerca i universitats estrangeres, La convocatòria està oberta del dia 6 de novembre al 31 de desembre de 2022.

La convocatòria està oberta del dia 6 de novembre al 31 de desembre de 2022. La resolució es farà pública a finals del mes de gener de 2023.

Cada ajut tindrà una dotació econòmica de 4.200 euros que es faran efectius en un sol pagament.

Per poder optar als ajuts de beques, els interessats han d’enviar el formulari de sol·licitud degudament completat, juntament amb la carta de recomanació i la carta d’invitació del centre on es farà l’estada, tal com s’explica a les bases, a direccio@amicsdelpais.com.

La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Fundació Barcelonesa d’Amics del País, amb la col·laboració de Don Javier Godó, Conde de Godó, i la Fundació "La Caixa", concedeix ajut de beques adreçades al personal docent i investigador de Catalunya i als estudiants de doctorat vinculats a universitats i centres de recerca, ICREA de Catalunya, per fer una estada mínima de tres mesos en centres de recerca i universitats estrangeres, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de la investigació i la docència de la universitat catalana.


Les àrees d’interès de la convocatòria 2022 són aquelles que estiguin relacionades amb el progrés i el desenvolupament de Barcelona i la seva àrea d’influència, activitat pròpia de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, ja sigui en els camps de:

 • Desenvolupament econòmic
 • Recerca històrica
 • Urbanisme i planificació territorial
 • Desenvolupament industrial i nous sectors emergents
 • Polítiques educatives
 • Salut


Bases de la convocatòria

 1. La convocatòria d’ajuts de mobilitat va adreçada a tot el personal docent i investigador i als estudiants de doctorat vinculats a universitats i centres de recerca (ICREA) de Catalunya. És condició indispensable ser menor de 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 2. La retribució de l’ajut està orientada per a estades a centres de recerca i universitats estrangeres d’un mínim de 3 mesos. L’import de l’ajut serà de 4.200 euros. El cost del desplaçament corre a càrrec de l’investigador.
 3. Caldrà justificar documentalment l’estada: bitllet d’avió o d’altre mitjà de transport, factura d’allotjament, carta de qui convida amb un informe de l’estada i un breu resum de l’activitat duta a terme per part del beneficiari de l’ajut. La no justificació podrà suposar el retorn de l’ajuda atorgada.
 4. Per a poder participar de la convocatòria és estrictament necessari omplir i entregar el formulari corresponent, així com presentar-lo amb la documentació requerida: document d’identitat o passaport; titol acadèmic o matrícula de doctorat pels no doctors; certificat del lloc de treball; carta de recomanació; carta d’invitació i formulari imprès degudament omplert (el formulari es podrà descarregar directament des de la web d’Amics del País https://www.amicsdelpais.com/ca/premis-i-beques/)
 5. La Junta d’Amics del País nomenarà un jurat el qual es dota d’autoritat per a la interpretació de les propostes i sol·licituds rebudes d’acord amb els camps d’investigació de la convocatòria.
 6. El jurat farà una pre-selecció de les sol·licituds presentades i aprovades, i posteriorment sol·licitarà, si s’escau, una entrevista amb els finalistes per tal de formular la proposta final que elevarà a la Junta d’Amics del País per a que prengui, al seu torn, la resolució definitiva.
 7. Els candidats seleccionats hauran de presentar al final de la seva estada un informe de l’activitat duta a terme.
 8. Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra de les mateixes característiques atorgada per altres entitats. El receptor de l’ajuda signarà una declaració d’honor en la que accepta l’esmentada incompatibilitat.

Sol·licitud a emplenar:

Formulari Ajuts de beques de mobilitat Amics del País

Enviar aquest formulari omplert i còpia escanejada de la carta de recomanació juntament amb la carta d'acceptació del centre sol·licitat a direccio@amicsdelpais.com abans del 31 de desembre de 2022.

 

 

Per a més informació aquí